בעלי תפקידים

הועד הארצי - 2020

יו"ר: פרופ' רוני מימון
מזכירת האיגוד: גב' מור שיינר
מזכיר: פרופ' אייל ענתבי
גזבר: ד"ר מיכל קובו
עורך האתר: פרופ' יונה תדיר

סניף צפון
פרופ' זאב וינר [email protected] – יו"ר
ד"ר לנה שגיא-דאין [email protected] – מזכיר
ד"ר חנה שפירא [email protected] – גזבר

סניף תל אביב
פרופ' מימון רוני [email protected] – יו"ר
פרופ' בירון-שנטל טל [email protected]  - מזכיר
ד"ר מיכל קובו [email protected] - גזבר
ד"ר משה רויברט [email protected] – חבר ועד
ד"ר מאור ממן [email protected] – חבר ועד

סניף ירושלים
ד"ר ולסקי דן-ודים [email protected] יו"ר
ד"ר באומן דבורה [email protected]
ד"ר סלע חן-יצחק [email protected]
ד"ר פאיז חטיב [email protected]
ד"ר חזי הורן [email protected] 

סניף באר שבע
פרופ' אייל ענתבי [email protected] יו"ר
פרופ' אייל שיינר [email protected]
פרופ' אסנת ולפיש [email protected]
פרופ' אשר בשירי [email protected]

ועד ארצי

פרופ' מימון רוני [email protected] - יו"ר

פרופ' אייל ענתבי [email protected] - מזכיר

ד"ר מיכל קובו [email protected] - גזבר

פרופ' בירון-שנטל טל [email protected]

ד"ר משה רויברט [email protected]

ד"ר מאור ממן [email protected]

ד"ר ולסקי דן-ודים [email protected]
ד"ר באומן דבורה [email protected]
ד"ר סלע חן-יצחק [email protected]
פרופ' אייל שיינר [email protected]

פרופ' זאב וינר [email protected]

ד"ר לנה שגיא-דאין [email protected]

ד"ר חנה שפירא [email protected]

ראשי חברות בת

האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה) – פרופ' אדריאן שולמן [email protected]

[email protected]

החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם - ד"ר צבי ואקנין [email protected]

החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות – ד"ר דבורה באומן [email protected]

החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית – פרופ' ישי לוין    [email protected]

החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ולריצפת האגן - ד"ר שמעון גינת [email protected]

החברה לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה  - פרופ' בועז וייס  [email protected]

החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית - ד"ר אריה ישעיה [email protected]

החברה לגינקו-אונקולוגיה – ד"ר מריו ביינר [email protected]

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר - פרופ' יואב ינון [email protected]

החברה לרפואת נשים בקהילה – ד''ר נגה פורת [email protected]

האגודה הישראלית לגיל המעבר – פרופ' ברי קפלן [email protected]

האגודה הישראלית לחקר השליה – פרופ' מיכל קובו   [email protected]

גורמים נוספים
עורך אתר - פרופ' תדיר יונה [email protected]