בעלי תפקידים

הועד הארצי - 2015
יו"ר: פרופ' איתן לוננפלד
מזכירת האיגוד: גב' אתי דור
מזכיר: פרופ' רוני מיימון
גזבר: ד"ר ראובן קידר
עורך האתר: פרופ' יונה תדיר

סניף צפון
קידר ראובן I reuven.kedar@gmail.com I גזבר האיגוד
שגיא שלומי I shlomi.sagi@b-zion.org.il I מזכיר האיגוד
שולט עידו I ido.solt@gmail.com I יו"ר האיגוד

סניף תל אביב
מימון רוני I maymonrb@bezeqint.net I יו"ר
שמחן מיכל I mnir_simchen@hotmail.com I גזבר
בירון טל I shentalt@inter.net.il I מזכיר
ד"ר נגה פורת I poratnoga@gmail.com I חברת ועד
פרופ' ישי לוין I Ishai.levin@gmail.com I חבר וועד

סניף ירושלים
ולסקי דן-ודים I valskydan@hadassah.org.il I גזבר האיגוד
באומן דבורה I bauman_d@netvision.net.il I מזכיר האיגוד
סלע חן-יצחק I hys2104@gmail.com I חבר ועד באיגוד
הורן יחזקאל I hys2104@gmail.com I חבר ועד באיגוד
רבל אריאל I arielrevel2@gmail.com I יו"ר האיגוד

סניף באר שבע
פרופ' איתן לוננפלד I Eitan_l@clalit.org.il I באר שבע
ד"ר אלעד לרון I  EladL@clalit.org.il I יו"ר I באר שבע
ודים סיגלוב I sigalovfam@bezeqint.net I גזבר I באר שבע
ד"ר סמיון מלצר I מזכיר I אשקלון

סה"כ 13 חברים בועד הארצי

*** החברים המסומנים ב*** מוזמנים לישיבות הועדים (בנין 2 קומה 11)

ועד ארצי

פרופ' איתן לוננפלד Eitan_l@clalit.org.il

ד"ר ודים סיגלוב sigalovfam@bezeqint.net

פרופ' רוני מימון maymonrb@bezeqint.net

ד"ר טל בירון shentalt@inter.net.il

ד"ר מיכל שמחן mnir_simchen@hotmail.com

ד"ר ישי לוין ilevin@post.tau.ac.il

ד"ר נגה פורת poratnoga@gmail.com

ד"ר עידו שולט ido.solt@gmail.com

ד"ר ראובן קידר reuven.kedar@gmail.com

ד"ר שלומי שגיא shlomi.sagi@b-zion.org.il

פרופ' אריאל רבל arielrevel2@gmail.com

ד"ר דן ולסקי valskydan@hadassah.org.il

ד"ר דבורה באומן bauman_d@netvision.net.il

חברות בת

איל"ה I פרופ' פואד עאזם azemf@tlvmc.gov.il

פתולוגיה של צואר הרחם I ד"ר אפרים סיגלר Siegler.efraim@gmail.com

החברה לאנדוסקופיה I ד"ר דוד סוריאנו didisoriano@gmail.com

החברה לאורוגינקולוגיה I ד"ר יובל לביא yuvallavy@gmail.com

החברה לאולטרהסאונד I פרופ' רלי הרשקוביץ ralikah@bgu.ac.il

החברה לאמצעי מניעה I פרופ' דני זיידמן seidman@012.net.il

החברה לגינקו-אונקולוגיה I פרופ' טלי לוי levit@wolfson.health.gov.il

החברה לרפואת נשים בקהילה I ד"ר נוגה פורת poratnoga@gmail.com

חברת בת אם ועובר I פרופ' אריאל מני arielm@tlvmc.gov.il

חברה לגיל המעבר I פרופ' קפלן ברי bkaplan@netvision.net.il
prof@barikaplan.com

חברה לחקר השיליה I פרופ' יגל שמחה Simcha.yagel@gmail.com

גורמים נוספים
עורך אתר I פרופ' תדיר יונה ytadir@gmail.com I