בעלי תפקידים

הועד הארצי - 2020

יו"ר: פרופ' רוני מימון
מזכירת האיגוד: גב' מור שיינר
מזכיר: פרופ' אייל ענתבי
גזבר: ד"ר מיכל קובו
עורך האתר: פרופ' יונה תדיר

סניף צפון
פרופ' זאב וינר z_weiner@rambam.health.gov.il – יו"ר
ד"ר לנה שגיא-דאין lena2303@gmail.com – מזכיר
ד"ר חנה שפירא hanagidi@gmail.com – גזבר

סניף תל אביב
פרופ' מימון רוני maymonrb@bezeqint.net – יו"ר
פרופ' בירון-שנטל טל shentalt@inter.net.il  - מזכיר
ד"ר מיכל קובו michalkovo@gmail.com - גזבר
ד"ר משה רויברט royburt_m@mac.org.il – חבר ועד
ד"ר מאור ממן maorm@zahav.net.il – חבר ועד

סניף ירושלים
ד"ר ולסקי דן-ודים valskydan@hadassah.org.il יו"ר
ד"ר באומן דבורה bauman_d@netvision.net.il
ד"ר סלע חן-יצחק hysela@szmc.org.il
ד"ר פאיז חטיב dr.khatib@gmail.com
ד"ר חזי הורן hys2104@gmail.com 

סניף באר שבע
פרופ' אייל ענתבי anteby@barzi.health.gov.il יו"ר
פרופ' אייל שיינר sheiner@bgu.ac.il
פרופ' אסנת ולפיש asnatwalfisch@yahoo.com
פרופ' אשר בשירי abashiri@bgu.ac.il

ועד ארצי

פרופ' מימון רוני maymonrb@bezeqint.net - יו"ר

פרופ' אייל ענתבי anteby@barzi.health.gov.il - מזכיר

ד"ר מיכל קובו michalkovo@gmail.com - גזבר

פרופ' בירון-שנטל טל shentalt@inter.net.il

ד"ר משה רויברט royburt_m@mac.org.il

ד"ר מאור ממן maorm@zahav.net.il

ד"ר ולסקי דן-ודים valskydan@hadassah.org.il
ד"ר באומן דבורה bauman_d@netvision.net.il
ד"ר סלע חן-יצחק hysela@szmc.org.il
פרופ' אייל שיינר sheiner@bgu.ac.il

פרופ' זאב וינר z_weiner@rambam.health.gov.il

ד"ר לנה שגיא-דאין lena2303@gmail.com

ד"ר חנה שפירא hanagidi@gmail.com

ראשי חברות בת

האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה) – פרופ' אדריאן שולמן adrian@adrianshulman.co.il

Adrian.Shulman@clalit.org.il

החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם - ד"ר צבי ואקנין vakninzvi@gmail.com

החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות – ד"ר דבורה באומן bauman_d@netvision.net.il

החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית – פרופ' ישי לוין    ishai.levin@gmail.com

החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ולריצפת האגן - ד"ר שמעון גינת ginath@gmail.com

החברה לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה  - פרופ' בועז וייס  boazmd@zahav.net.il

החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית - ד"ר אריה ישעיה yeshaya.a.j@012.net.il

החברה לגינקו-אונקולוגיה – ד"ר מריו ביינר mario.beiner@clalit.org.il

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר - פרופ' יואב ינון yoav.yinon27@gmail.com

החברה לרפואת נשים בקהילה – ד''ר נגה פורת poratnoga@gmail.com

האגודה הישראלית לגיל המעבר – פרופ' ברי קפלן prof@barikaplan.com

האגודה הישראלית לחקר השליה – פרופ' מיכל קובו   michalkovo@gmail.com

גורמים נוספים
עורך אתר - פרופ' תדיר יונה ytadir@gmail.com