בעלי תפקידים

הועד הארצי - 2018
יו"ר: פרופ' רוני מימון
מזכיר: פרופ' אייל ענתבי
גזבר: פרופ' מיכל קובו
עורך האתר: פרופ' יונה תדיר

נושאי תפקידים לקידום מגוון הנושאים, שליטה ובקרה על המתרחש:
אחראי רישום ניירות העמדה: ד"ר מאור ממן
אחראית לתיעוד והפצת המידע: ד"ר לנה שגיא-דאין
קישור למועצה המדעית: ד"ר דבורה באומן
אחראי על נוהלי מינויי עמיתים בוחנים, קישור לאיגוד: פרופ' אייל שיינר
ריכוז הנושא המשפטי: פרופ' זאב ויינר ופרופ' אריה הרמן
ועדת ביקורת: פרופ' יעקוב בורנשטיין (יו''ר), פרופ' אשר בשירי, פרופ' מיכל שמחן, ד"ר שגית ארבל-אלון
ריכוז אתרי המדיה: ד''ר משה רויבורט
קישור לחברות הבת  באיגוד: ד"ר חן סלע
נציגי האיגוד מול כל חברת בת בנושאי ניירות עמדה: ד''ר משה רויבורט – פריון, פרופ' טל בירון-שנטל – אם עובר, ד"ר דבורה באומן – גינקולוגיה, פרופ' ענתבי\ד"ר ולסקי - אולטרה-סאונד.

פרופ' טל בירון-שנטל, נציגת האיגוד בוועד הפועל
פרופ' ארנון סמואלוב, נציג האיגוד בוועד הכרה
ד''ר דבורה באומן, נציגת האיגוד בוועדת חינוך
פרופ' איל ענתבי, נציג האיגוד בוועדת מדעי יסוד

נציגי האיגוד בוועדה המקצועית: ד''ר משה רויבורט, פרופ' איל שיינר, ד''ר' מיכל קובו, פרופ' רלי הרשקוביץ, ד''ר נילי ינאי, פרופ' שמואל לוריא,

סניף צפון

פרופ' זאב וינר z_weiner@rambam.health.gov.il – יו"ר
ד"ר לנה שגיא-דאין lena2303@gmail.com – מזכיר
ד"ר חנה שפירא hanagidi@gmail.com – גזבר

סניף תל אביב
פרופ' מימון רוני maymonrb@bezeqint.net – יו"ר
פרופ' בירון-שנטל טל shentalt@inter.net.il  - מזכיר
ד"ר מיכל קובו michalkovo@gmail.com - גזבר
ד"ר משה רויברט royburt_m@mac.org.il – חבר ועד
ד"ר מאור ממן maorm@zahav.net.il – חבר ועד

סניף ירושלים
ד"ר ולסקי דן-ודים valskydan@hadassah.org.il יו"ר
ד"ר באומן דבורה bauman_d@netvision.net.il
ד"ר סלע חן-יצחק hysela@szmc.org.il
ד"ר פאיז חטיב fayez@isdn.net.il
ד"ר חזי הורן hys2104@gmail.com

סניף באר שבע
פרופ' אייל ענתבי anteby@barzi.health.gov.il יו"ר
פרופ' אייל שיינר sheiner@bgu.ac.il
פרופ' אסנת ולפיש asnatwalfisch@yahoo.com
פרופ' אשר בשירי abashiri@bgu.ac.il

ועד ארצי
פרופ' מימון רוני maymonrb@bezeqint.net - יו"ר
פרופ' אייל ענתבי anteby@barzi.health.gov.il - מזכיר
ד"ר מיכל קובו michalkovo@gmail.com - גזבר
פרופ' בירון-שנטל טל shentalt@inter.net.il  - נציגה מול חברות הבת בנושא רפואת אם עובר
ד"ר משה רויברט royburt_m@mac.org.il ריכוז אתרי המדיה, נציג מול חברות הבת בנושא פריון
ד"ר מאור ממן maorm@zahav.net.il – אחראי רישום ניירות העמדה
ד"ר ולסקי דן-ודים valskydan@hadassah.org.il - נציג מול חברות הבת בנושא אולטרה-סאונד
ד"ר באומן דבורה bauman_d@netvision.net.il  - קישור למועצה המדעית, נציגה מול חברות הבת בנושא גינקולוגיה
ד"ר סלע חן-יצחק hysela@szmc.org.il – קישור לחברות הבת  באיגוד
פרופ' אייל שיינר sheiner@bgu.ac.il – אחראי על נוהלי מינויי עמיתים בוחנים, קישור לאיגוד
פרופ' זאב וינר z_weiner@rambam.health.gov.il – ריכוז הנושא המשפטי (עם פרופ' אריה הרמן)
ד"ר לנה שגיא-דאין lena2303@gmail.com אחראית לתיעוד והפצת המידע
ד"ר חנה שפירא hanagidi@gmail.com

ועדת ביקורת

פרופ' יעקוב בורנשטיין mdjacob@gmail.com יו''ר
פרופ' אשר בשירי abashiri@bgu.ac.il
פרופ' מיכל שמחן michal.simchen@gmail.com
ד"ר שגית ארבל-אלון alon@hadassah.org.il

חברות בת
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה) - פרופ' טליה אלדר-גבע gevat@szmc.org.il

החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם - ד"ר צבי ואקנין vakninzvi@gmail.com

החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות – ד"ר דבורה באומן bauman_d@netvision.net.il

החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית - ד"ר ישי לוין
ishai.levin@gmail.com

החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ולריצפת האגן - ד"ר שמעון גינת ginath@gmail.com

החברה לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה  - פרופ' גד מלינגר gmalinger@gmail.com

החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית - ד"ר אריה ישעיה yeshaya.a.j@012.net.il

החברה לגינקו-אונקולוגיה - פרופ' עופר גמר oferg@bmc.gov.il

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר - פרופ' אריאל מני  arielm@tlvmc.gov.il

החברה לרפואת נשים בקהילה – ד"ר נגה פורת poratnoga@gmail.com

האגודה הישראלית לגיל המעבר – פרופ' ברי קפלן prof@barikaplan.com

האגודה הישראלית לחקר השליה – פרופ' גריסרו סורינה
sorina@szmc.org.il

גורמים נוספים
עורך אתר - פרופ' תדיר יונה ytadir@gmail.com