דבר היו"ר

עמיתי ורעיי,

חלפו להם ביעף ארבעה חודשים מהכינוס השנתי של האיגוד ומהבחירות לתפקיד יו''ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה.

ברצוני לשוב ולהודות על האמון שהבעתם בבחירתי וכן להביע בשמי ובשם חברי האיגוד את תודתי הרבה לחברי הועד הארצי היוצא בראשותו של, פרופ' איתן לוננפלד, למזכירתו, גב' אתי דור, לוועדי הסניפים, חברות הבת והמועצה הלאומית למיילדות, גינקולוגיה וגנטיקה, על פועלם הרב לטובת קידומם של האיגוד והמקצוע.

על סדר יומו של הועד הנוכחי מונחים נושאים כבדי משקל, לרבות בקשתנו להצטרף כ''ידידי בית המשפט העליון'' בערעור על פסק הדין בנושא יילוד לפני שבוע 39 בהעדר סיבה רפואית. הנושא נדון בהרחבה במועצת האיגוד ובמועצה הלאומית ואנו מקווים להצליח לשכנע את שופטי בית המשפט העליון בצדקת דרכנו המקצועית.

בשיתוף עם הר''י הננו מובילים מהלך, שמטרתו לשנות את חוזר מינהל הסיעוד, אשר הגדיר סמכויות ותפקידים לאחיות המוגדרות ''אחות מומחית בקהילה'' והעשוי לפגוע קשות במטופלות, ברמת הרפואה בכלל ורפואת הנשים בפרט במדינת ישראל. אנו מנהלים פעילות מקצועית לא פשוטה מול המועצה הלאומית לכירורגיה ומקצועות אחרים להכרה בניתוחים פלסטיים של העריה כחלק ייחודי למקצוענו.

הודות לפעילות חברים בוועד הארצי, נפתח אתר פייסבוק לאיגוד והוחל בהטמעת אפליקציה לטלפונים החכמים דרכה נוכל להתעדכן בקלות בפעילות המקצועית של האיגוד, הסניפים וחברות הבת.

ציבור המטופלות וועדות הכנסת העלו את נושא הבדיקה הגינקולוגית ו''חוויות המטופלות'' לשיח הציבורי. וועד האיגוד בשיתוף עם וועדת האתיקה של הר''י, שוקדים כעת על כתיבת אמנה שתאיר את הנושא ותשרת נאמנה את המטופלות והרופאים כאחד.

בתחום ההתמחות, ממשיכים את פעילות הועד היוצא באשר ל:
1. עדכון רשימת הפעולות השונות לסילבוס.
2. הכשרת מתמחים באמצעות סימולציות אשר יבוצעו במרכזי הסימולציה המצויים כיום בבתי החולים שיבא, מאיר והכרמל.
3. חברות הבת בנו סילבוס להשתלמות עמיתים ברפואת ''אם עובר'' ו''רפואת רבייה'' והתוכניות נמצאות על שולחן נשיאות הר''י טרם אישור סופי.
4. לבקשת המועצה המדעית של הר''י, אנו נמצאים כעת בשלבי בדיקה ראשוניים להוספת התנסות ב''רפואת נשים בקהילה''.

בתחום הפרופסיונאלי:
1. בשיתוף חברות הבת השונות אנו ממשיכים לקדם את ניירות העמדה המהווים נידבך מרכזי במקצוענו.
2. אנו מייחסים חשיבות עליונה לצירופם של עמיתים רבים (מומחים ומתמחים) לאיגוד ולחברות הבת ופועלים במספר מישורים כדי לממש זאת.
3. נמשיך לקדם שיתופי פעולה עם איגודים משיקים בהר"י דוגמת איגוד הגנטיקאים, האיגוד למחלות זיהומיות וכן נפעל לשיתוף בין חברות הבת למניעת כפילויות בכנסים ותיאום פעילויות.
4. כבעבר נמשיך לפעול יחד עם חברות הבת להכנסת טכנולוגיות ותרופות בתחומנו לסל הבריאות.

אתר האיגוד, בניהולו של פרופ' יונה תדיר, עמוד הפייסבוק החדש, בניהולו של ד''ר משה רויבורט, עומדים לשרותכם. נשמח לקבל מכם רעיונות, תגובות והצעות באמצעות דיוור ישיר או באמצעות המדיה האלקטרונית לסוגיה. אנא שתפו אותנו בכל שתמצאו לנכון.

בעבודתי פגשתי בעמיתים בועדים השונים, בחברות הבת ובמועצת האיגוד, חדורי רצון לתרום לקהילה המקצועית שלנו והעושים עבודתם במסירות ובמקצועיות. תודתי והוקרתי שלוחה לכולם, וכן איחולי להצלחתה של מזכירת האיגוד, גב' מור שיינר.

''שתחיה בזמנים מעניינים'' משפט סיני עממי. כנראה שמיליארד סינים אינם טועים... שפע ההתנסויות ומגוון העבודה הופך את חווית התפקיד לייחודי והזמנים למעניינים במיוחד.

שלכם בידידות,
פרופ' רוני מימון
יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה