טיוטות לקראת אישור

הנחיות ניירות עמדה

בפגישה הבאה של מועצת האיגוד בתאריך 28/4/2021 יעלו לדיון ניירות העמדה הבאים:

נייר עמדה מספר 45 בנושא היפוך חיצוני.

נייר עמדה מספר 109 בנושא הפריה חוץ גופית.

טיוטות ניירות העמדה נמצאות באתר האיגוד לעיונכם ולמשלוח הסתייגויות עד ליום שני תאריך 26/4/2021.

את ההסתייגויות יש לשלוח למייל OBGYN.NA10@GMAIL.COM

להזכירכם, על פי תקנון האיגוד רק הסתייגויות שיוגשו דרך אתר האיגוד (למייל הנ"ל) עד לתאריך הנקוב, יידונו ע"י הוועדה המכינה את נייר העמדה ויוצגו  בישיבת המועצה.