טיוטות לקראת אישור

הנחיות ניירות עמדה

בפגישה הבאה של מועצת האיגוד בתאריך 24.06.20 יעלו לדיון ניירות העמדה הבאים:

נייר עמדה מספר 42 בנושא משכב לידה (נכתב מחדש ע"י החברה לרפואת האם והעובר וחברי הועד לרפואת נשים בקהילה)

נייר עמדה מספר 218 - וריקוצלה

נייר עמדה מספר 219 - כישלון השרשה חוזר בטיפולי הפריה חוץ גופית

טיוטות ניירות העמדה נמצאות באתר האיגוד לעיונכם ולמשלוח הסתייגויות עד לתאריך 21.6.2020. את ההסתייגויות יש לשלוח למייל OBGYN.NA10@GMAIL.COM