טיוטות לקראת אישור

הנחיות ניירות עמדה

בפגישה הבאה של מועצת האיגוד בתאריך 25.11.20 יעלה לדיון נייר העמדה הבא:

טיוטות ניירות העמדה נמצאות באתר האיגוד לעיונכם ולמשלוח הסתייגויות עד ליום חמישי תאריך 22/11/2020.

את ההסתייגויות יש לשלוח למייל OBGYN.NA10@GMAIL.COM