טיוטות לקראת אישור

הנחיות ניירות עמדה

בפגישה הבאה של מועצת האיגוד בתאריך 22/01/2020 יעלה לדיון נייר עמדה חדש:

נייר עמדה מספר 42 בנושא משכב לידה (החברה לרפואת האם והעובר).

טיוטות ניירות העמדה נמצאות באתר האיגוד לעיונכם ולמשלוח הסתייגויות עד לתאריך 19/1/2020. את ההסתייגויות יש לשלוח למייל OBGYN.NA10@GMAIL.COM