טיוטות לקראת אישור

הנחיות ניירות עמדה

בפגישה הבאה של מועצת האיגוד  בתאריך  9/6/2021 יעלה לדיון נייר העמדה הבא:

 נייר עמדה מספר 217 - השראת ביוץ וגירוי שחלתי מבוקר

טיוטת נייר העמדה נמצאות באתר האיגוד לעיונכם ולמשלוח הסתייגויות עד ליום שני תאריך 6/6/2021.

את ההסתייגויות יש לשלוח למייל [email protected]

להזכירכם, על פי תקנון האיגוד רק הסתייגויות שיוגשו דרך אתר האיגוד (למייל הנ"ל) עד לתאריך הנקוב, יידונו ע"י הוועדה המכינה את נייר העמדה ויוצגו  בישיבת המועצה.