מחקרים 08.04.2015

שביעות רצונן של נשים בסיכון מילדותי בינוני עד גבוה היה באופן מובהק לטובת שיכוך כאבים אפידוראלי בהשוואה לרמיפנטניל בשליטה עצמית

מחקר אקראי, מבוקר, רב-מרכזי, אקוויוולנטי בדק את שביעות רצונן של נשים משיכוך כאבים במהלך הלידה על ידי רמיפנטיניל בשליטה עצמית, לעומת שיכוך כאבים אפידוראלי.

במסגרת המחקר, שכלל כ- 15 בתי חולים בהולנד, נכללו כ- 1,400 נשים עם סיכון מילדותי בינוני עד גבוה ועם כוונה ללדת לידה נרתיקית.

נמצא כי שביעות הרצון ממשכך כאבים אפידוראלי הייתה גבוהה באופן מובהק בהשוואה לרמיפנטניל.

מטרה
מטרת החוקרים הייתה לקבוע את שביעות רצונן של נשים משיכוך כאבים במהלך הלידה באמצעות רמיפנטניל (remifentanil) בשליטה עצמית בהשוואה לשיכוך כאבים באמצעות אפידורל.

שיטות
בוצע מחקר אקראי, מבוקר, אקוויוולנטי, רב מרכזי ב-15 בתי חולים בהולנד. המטופלות היו נשים עם סיכון מילדותי בינוני עד גבוה ועם כוונה ללדת באופן נרתיקי. על מנת למנוע 10% שונות בשביעות הרצון הרלוונטית לקליניקה, החוקרים היו צריכים לכלול 1136 נשים. בשל ערכים חסרים של שביעות רצון העלו החוקרים את המספר ל-1400 לפני הבדיקה.

החוקרים השתמשו בשיוך מרובה על מנת לבצע תיקון למידע החסר. לפני התחלת לידה פעילה נשים שהסכימו לכך וביקשו משכך כאבים למהלך הלידה, קיבלו באופן אקראי או רמיפנטניל לשיכוך כאבים בשליטה עצמית או שיכוך כאבים אפידוראלי. החוקרים בדקו את שביעות הרצון של הנשים ממשכך הכאבים. שביעות הרצון נמדדה כל שעה בעזרת מדד אנלוגי ויזואלי ובוטאה על ידי השטח שמתחת לגרף. על כן המדידה סיפקה שביעות רצון ממשכך הכאבים התלויה בזמן.

בנוסף החוקרים בדקו את ניקוד עוצמת הכאב, האופן בו בוצעה הלידה, והתוצאות הלידה גם מבחינת האם וגם מבחינת היילוד. האנליזה בוצעה על פי הכוונה-לטפל (intention to treat). המחקר הוגדר כמחקר אקוויוולנטי לבדיקת שביעות הרצון.

תוצאות
1414 נשים חולקו באופן אקראי, מתוכן 709 קיבלו רמיפנטיניל בשליטה עצמית ו-705 קיבלו שיכוך כאבים אפידוראלי. המאפיינים הבסיסיים של שתי הקבוצות היו ניתנים להשוואה. בסופו של דבר 65% (447/687) מהמטופלות בקבוצת הרמיפנטיניל, ו-52% (347/671) מהמטופלות בקבוצת האפידורל השתמשו במשככי הכאבים (סיכון יחסי 1.32, רווח סמך 95%: 1.48-1.18), כמו כן מעבר קבוצה בוצע ב-7% (45/687) וב-8% (51/671) מהנשים, בהתאמה.

מבין הנשים שטופלו בתחילה ברמיפנטיניל 13% (53/402) שינו את הטיפול לשיכוך כאבים אפידורלי במהלך הלידה, בעוד שמבין הנשים שטופלו אפידורלית 1% (3/296) החליפו לטיפול ברמיפנטיניל.

השטח מתחת לעקומה שהחווה על שביעות רצון כוללת היה 30.9 בקבוצת הרמיפנטיניל לעומת 33.7 בקבוצת האפידורל (שוני ממוצע 2.8-; רווח סמך 95%: 1.3 ל-(6.9-)). עבור הנשים שסופו של דבר קיבלו טיפול השטח מתחת לעקומה שהחווה על שביעות הרצון ממשך הכאבים מיד לאחר תחילת הטיפול היה 25.6 בקבוצת הרמיפנטיניל לעומת 36.1 בקבוצת האפידורל (שוני ממוצע 10.4-; רווח סמך 95%: (7.0-) ל-(13.9-)).

שיעור הניתוחים הקיסריים היה 15% בשתי הקבוצות. רוויון (saturation) החמצן היה נמוך באופן מובהק (SpO2 <92%) בנשים שקיבלו טיפול עם רמיפנטיניל (סיכון יחסי 1.5; רווח סמך 95%: 1.7-1.4). תוצאות הלידה מבחינת האם והיילוד היו שוות בין שתי הקבוצות.

מסקנות
החוקרים מסכמים כי שביעות רצונם של נשים במהלך הלידה משיכוך כאבים על ידי רמיפנטיניל בשליטה עצמית אינו שווה לשביעות רצונן משיכוך כאבים אפידוראלי.
שביעות הרצון משיכוך כאבים אפידוראלי הייתה גבוהה באופן מובהק.

 Patient controlled analgesia with remifentanil versus epidural analgesia in labour: Randomised multicentre equivalence trial

נושאים קשורים:  מחקרים,  remifentanil,  אפידורל,  epidural analgesia,  שיכוך כאב
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו