סרטן השד 05.05.2015

בגידולים מסויימים, הנקה מקטינה את הסכנה של חזרה של סרטן השד ושל מוות

במחקר עוקבה פרוספקטיבי נמצא כי לחולות שלהן גידולים בהם רמת הביטוי של הגן PAM50 ושהניקו בעבר, יש סיכון נמוך ב50% לחזרת הסרטן ולמוות

ידוע כי ישנו קשר הפוך בין הנקה לבין הסיכון ללקות בסרטן השד, אולם קשר אפשרי בין הנקה, סוג הגידול והפרוגנוזה (כולל הישרדות) עדיין לא ידוע. במחקר שנערך באוניברסיטאות יוטה, ודרום קליפורניה בשיתוף פעולה עם מחלקת המחקר של קייזר פרמננטה בדקו החוקרים אם קיים קשר בין הנקה, סוג הגידול (שסווג לפי רמת הביטוי של הגן PAM50) והפרוגנוזה. המחקר פורסם בכתב העת Journal of the national cancer institute.

במחקר השתתפו 1636 חולות, בחלוקה לשתי עוקבות על בסיס עבר של הנקה כן/לא שדווח בשאלונים שמולאו על ידי המשתתפות. תת-סוג הגידול נקבע לפי רמת הביטוי של הגן PAM50 בחלוקה לקבוצות לומינלי A, לומינלי B, מועשר לHER2 ודמוי-בזלי.
בדיקה של שאלונים ושל רשומות רפואיות העלתה 383 מקרים של חזרת הסרטן ו290 מקרים של מוות במהלך מעקב שחציון אורכו תשע שנים.
רגרסיה לוגיסטית מולטינומית שימשה למציאת יחסי הסיכויים ורווחי סמך של 95% בין הנקה ובין תת-סוג הגידול. רגרסית COX שישמה להערכת יחס הסיכונים לחזרת הסרטן או מוות. כל המבחנים הסטטיסטיים היו דו-צדדיים.

בקרב חולות בעלות סרטן מתת-סוג דמוי-בזלי היה שיעור נמוך יותר של עבר של הנקה מאשר בקבוצת החולות בעלות גידול מתת-סוג לומינלי A (יחס סיכויים 0.56, רווח סמך של 95% בין 0.39 ו 0.80).
בקרב כלל החולות, עבר של הנקה היה קשור בסיכון נמוך יותר של חזרת הסרטן (יחס סיכויים 0.70, רווח סמך של 95% בין 0.53 ו0.93), בייחוד עבר של הנקה שנמשכה 6 חודשים או יותר (יחס סיכויים 0.63, רווח סמך בין 0.46 ו 0.87, Ptrend=0.01). קשרים דומים נמצאו עם מוות כתוצאה מסרטן השד.
בקרב חולות בעלות גידול מתת-סוג לומינלי A, עבר של הנקה היה קשור בסיכון נמוך יותר של חזרת הסרטן (יחס סיכויים 0.52, רווח סמך של 95% בין 0.31 ו0.89), ושל מוות מסרטן השד (יחס סיכויים 0.52, רווח סמך של 95% בין 0.29 ו0.93), אולם לא נמצאו קשרים בעלי מובהקות סטטיסטית עבור גידולים מתתי-סוגים אחרים. נראה כי האפקט מוגבל לגידולים בעלי רמת ביטוי נמוכה של גנים של התרבות תאים.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי עבר של הנקה יכול להשפיע על פרוגנוזה והישרדות של חולות סרטן השד על ידי עידוד היווצרות סביבה לומינלית באיזור הגידול עם רמה נמוכה של פעילות התרבות תאים.

Marilyn L. Kwan, Philip S. Bernard, Candyce H. Kroenke, Rachel E. Factor, Laurel A. Habel, Erin K. Weltzien, Adrienne Castillo, Erica P. Gunderson, Kaylynn S. Maxfield, Inge J. Stijleman, Bryan M. Langholz, Charles P. Quesenberry Jr, Lawrence H. Kushi, Carol Sweeney and Bette J. Caan. Breastfeeding, PAM50 Tumor Subtype, and Breast Cancer Prognosis and Survival. JNCI J Natl Cancer Inst (2015) 107 (7): djv087
doi: 10.1093/jnci/djv087

http://jnci.oxfordjournals.org/content/107/7/djv087.abstract?sid=a2d358ca-6036-4f59-aca5-797086d24cb0

ערכה: ד"ר שירי דיסקין

נושאים קשורים:  סרטן השד,  הנקה,  פרוגנוזה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו