סרטן שד 04.06.2015

תוצאות מבטיחות לטיפול בפאלבוציקליב משולב עם פאסלודקס בנשים עם סרטן שד גרורתי

בניסוי קליני אקראי ומבוקר פלסבו שלב 3 בנשים עם סרטן שד מתקדם, חיובי לקולטן אסטרוגן (+ER), טיפול משולב של פאלבוציקליב ו fulversant האריך את משך ההישרדות נטולת ההתקדמות לעומת פאסלודקס לבדו

תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)

גדילה של גידולי שד חיוביים לקולטן אסטרוגן (+ER), תלויה בפעילות של קינאזות תלויות ציקלינים 4 ו-6 (cyclin-dependent kinases). קינאזות אלו מעורבות בקידום תהליך חלוקת התאים מפאזה G1 לפאזה S.
במחקר קליני שלב שלישי של חברת פייזר, שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine בדקה קבוצה גדולה ובינלאומית של חוקרים את יעילותה ובטיחותה של התרופה הניסיונית פאלבוציקליב (palbociclib), שמנגנון הפעולה שלה הוא עיכוב של CDK4 ושל CDK6.

במחקר השתתפו 521 חולות עם סרטן שד מתקדם סרטן שד מתקדם, חיובי לקולטן אסטרוגן (+ER), שלילי לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2 (HER2-), אשר חוו התקדמות של המחלה או התפרצות מחודשת עם טיפול אנדוקריני קודם.
החולות שובצו באופן אקראי ביחס של 2:1 לקבוצות שטופלו בפאלבוציקליב עם פאסלודקס או פלסבו עם פאסלודקס. נשים לפני גיל המעבר או קרובות מאוד לגיל המעבר קיבלו גם goserelin (זולדקס, אסטרה זנקה).
התוצאה המרכזית הייתה הישרדות ללא התקדמות המחלה, על פי הערכת החוקר. תוצאות משניות היו הישרדות כוללת, תגובה אובייקטיבית, שיעור תועלת קלינית, תוצאות מדווחות על ידי החולה, ובטיחות.
ניתוח ביניים שתוכנן מראש בוצע על ידי ועדת נתונים ובטיחות בלתי תלויה לאחר 195 אירועים של התקדמות המחלה או מוות.

חציון ההישרדות נטולת התקדמות המחלה בקבוצת הטיפול המשולב היה 9.2 חודשים (רווח סמך של 95% בין 7.5 לאורך בלתי ניתן להערכה) ובקבוצה שטופלה בפאסלודקס עם פלסבו 3.8 חודשים (רווח סמך 3.5 עד 5.5), יחס סיכונים של התקדמות המחלה או מוות 0.42, רווח סמך 0.32 עד 0.56, P<0.001).
בקבוצת הטיפול המשולב, תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בדרגות חומרה 3 או 4 היו נויטרופניה (62% לעומת 0.6% בקבוצה שטופלה בפאסלודקס עם פלסבו), לויקופניה (25.2% לעומת 0.6%), אנמיה (2.6% לעומת 1.7%), טרומבוציטופניה (2.3% לעומת 0%) ועייפות כללית (2% לעומת 1.2%). חום נויטרופני דווח ב0.6% מהחולות בקבוצת הטיפול המשולב וכן ב0.6% מקבוצת הביקורת.
שיעור הנשירה מן הניסוי בעקבות תופעות לוואי היה 2.6% בקבוצת הטיפול המשולב ו1.7% בקבוצת הביקורת.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי בקרב חולות עם סרטן שד מתקדם סרטן שד מתקדם, חיובי לקולטן אסטרוגן (+ER), שלילי לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2 (HER2-), אשר חוו התקדמות של המחלה או התפרצות מחודשת עם טיפול אנדוקריני טיפול משולב בפאלבוציקליב עם פאסלודקס גרם להארכת משך ההישרדות נטולת ההתקדמות לעומת טיפול בפאסלודקס בלבד.

מקור:

Palbociclib in Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer.
Turner NC, Ro J, André F, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Loibl S, Huang Bartlett C, Zhang K, Giorgetti C, Randolph S, Koehler M, Cristofanilli M.
N Engl J Med. 2015 Jun 1. [Epub ahead of print]

לינק:

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1505270?query=featured_home

ערכה: דר' שירי דיסקין

נושאים קשורים:  סרטן שד,  סרטן מתקדם,  סרטן גרורתי,  פאלבוציקליב,  palbociclib,  פאסלודקס,  מחקרים
תגובות