מחקרים 16.08.2015

תוצאות חיוביות לטיפול משלים בביספוספונטים (BISPHOSPHONATES) בסרטן שד מוקדם

תוצאות מטה אנליזה מצביעות על שיעור הישנות מופחת ועליה בשרידות בקרב חולות סרטן שד בשלבים מוקדמים שקיבלו טיפול משלים בביספוספונטים

ביספוספונטים משפיעים על תהליכי בניה, הרס וחילוף החומרים של העצם, מכאן סביר לשער כי לתרופות אלה עשוי להיות תפקיד במנגנוני הפיזור הגרורתי של גידולים ממאירים. קבוצת חוקרים בריטיים ערכה מטה אנליזה רחבה על מנת לבדוק את התועלת של טיפול בביספוספונטים כהשלמה לטיפולים המקובלים בנשים שחלו בסרטן שד. תוצאות הניתוח פורסמו לאחרונה בכתב העת LANCET.

לצורך המטה אנליזה לוקטו נתונים פרטניים מכל המחקרים האקראיים המתאימים מבחינת איכותם והעדר הטיות משמעותיות אשר כללו זרוע של ביספוספונטים כטיפול משלים בסרטן שד בשלבים מוקדמים מול קבוצות ביקורת. תוצאות המטה אנליזה העיקריות היו הישנות סרטן השד, הישנות מרוחקת של המחלה ותמותה המיוחסת לסרטן השד. הניתוח הראשוני של תת קבוצות התמקד במיקום של הישנות מרוחקת ראשונה (עצמות או אתרים אחר), סטטוס מנופאוזלי (הפסקת וסת מסיבות פיזיולוגיות או יזומות) וסוג הביספוספונט. ניתוח הנתונים בוצע על בסיס הכוונה לטפל.

במהלך הסקירה נאסף מידע אודות 18,766 נשים (18,206 [97%] במחקרים עם טיפול בביספוספונטים במשך 2-5 שנים). המעקב החציוני ארך 5.6 שנות מטופלת.
בקרב הנחקרות אירעו 3,543 השנויות ראשונות של המחלה שהביאו ל 2,106 מקרי מוות בהמשך. בהתייחס לכלל הנשים ההפחתה בשיעורי ההשנויות, ההשנויות המרוחקות ותמותה עקב סרטן שד בקבוצת הביספוספונטים הייתה גבולית מבחינת מובהקות סטטיסטית.

הירידה בהשנות בעצמות, לעומת זאת, הייתה יותר חד משמעית (יחס שיעורים 0.83, 95% רווח סמך 0.73-0.94, 2p=0.004). בקרב נשים פרהמנפאוזליות הטיפול בביספוספונטים לא הביא לשיפור בר משמעות באף אחד ממשתני המחקר, ואולם בקרב 11,767 נשים בגיל המעבר נרשמו ירידות מובהקות בשיעורי השנות הממאירות (יחס שיעורים 0.86, 95% רווח סמך 0.78-0.94, 2p=0.002), השנויות מרוחקות (יחס שיעורים 0.82, 95% רווח סמך 0.74-0.92, 2p=0.0003), השנות המחלה בעצמות (יחס שיעורים 0.72, 95% רווח סמך 0.60-0.86, 2p=0.0002) ותמותה כתוצאה מסרטן שד (יחס שיעורים 0.82, 95% רווח סמך 0.73-0.93, 2p=0.002). הטרוגניות של יתרונות הטיפול לא הייתה מובהקת גם לאחר התחשבות במשתנים כגון סוג הביספוספונטים, מינון ותזמון הטיפולים השונים, קולטנים לאסטרוגן, דרגת הגידול, בלוטות נגועות וטיפול כימותרפי. עוד נצפתה ירידה בהיארעות שברים ולא נרשם הבדל מובהק בתמותה כללית.

על סמך התוצאות מסכמים החוקרים כי טיפול משלים בביספוספונטים בנשים החולות בסרטן שד בשלבים מוקדמים, מפחית את הסיכון להשנות המחלה בעצמות וכן לתמותה כתוצאה מסרטן שד. עם זאת היתרון מובהק רק בקרב נשים בגיל המעבר.

מקור:

Adjuvant bisphosphonate treatment in early breast cancer: meta-analyses of individual patient data from randomised trials. The Lancet

ערך: דר' צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול משלים,  טיפול אדג'ובנטי,  סרטן שד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות