מחקרים 07.01.2016

התמחות בלי מצב רוח: כל רופא שלישי סובל מתסמיני דכאון במהלך התמחותו

מטה אנליזה מקיפה מצביעה על שיעורים מדאיגים של דכאון ותסמיני דכאון בקרב הרופאים המתמחים, כ 16% מתחילים את ההתמחות מדוכדכים וכשליש מסיימים

intern (צילום: shutterstock)

התמחות רופאים היא תקופה של לימוד רב, עבודה מאומצת ותורנויות ארוכות, כל אלה לרב מקבילים לשלבים רגישים של בניית משפחה, הולדת ילדים וקבלת החלטות מכוננות. מובן, איפוא, שמדובר בפרק זמן לא פשוט העלול לגבות מחיר נפשי מהרופאים הצעירים. חוקרים מארה"ב ובריטניה ביקשו להעריך במטה אנליזה רחבה את שיעור ההמצאות של דכאון או תסמיני דכאון בקרב הרופאים המתמחים כפי שעולה ממחקרים ב 50 השנים האחרונות. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA.

החוקרים סרקו מאגרי מידע רפואי מובילים וליקטו את המחקרים שעסקו בדכאון או תסמיני דיכאון בקרב מתמחים שפורסמו בין ינואר 1963 לספטמבר 2015. המחקרים נכללו במטה אנליזה במידה ונעשה בהם שימוש בכלים מתוקפים להערכת דכאון ובתנאי שפורסמו בכתב עת עם ביקורת עמיתים.  תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כהמצאות נקודתית או תקופתית של דכאון או תסמיני דכאון בקרב המתמחים.
בניתוח הסופי נכללו 31 מחקרי חתך (9,447 משתתפים) ו 23 מחקרי אורך (8,113 משתתפים). 3 מחקרים השתמשו בראיונות קליניים להערכת המצב הנפשי בעוד רב המחקרים (51) עשו שימוש בכלי דיווח עצמי.
ההמצאות הכללית המאוגמת של דכאון או תסמיני דכאון בקרב רופאים מתמחים הייתה 28.8% (4,969 מתמחים מ 17,560, 95% רווח בר סמך 25.3-32.5) עם שונות גבוהה בין העבודות (Q = 1247, τ2 = 0.39, I2 = 95.8%, P < .001). הערכת ההמצאות נעה בין 20.9% ל 43.2% בהתאם לשיטת האבחון. כמו כן נצפתה מגמת עליה בהמצאות התלויה במשך ההתמחות (עליה מתוקננת לשיטת ההערכה של 0.5% בשנה, P=0.04). בניתוח המשנה של 7 מחקרי אורך נמצאה עליה חציונית מוחלטת של 15.8% (0.3-26.3) בהמצאות התסמינים הדכאוניים לרגל התחלת ההתמחות (סיכון יחסי 4.5). לא נצפו הבדלים ברי מובהקות סטטיסטית בין מחקרי חתך למחקרי אורך, בין מחקרים שעסקו בסטאזרים בלבד לכאלה שבדקו מתחמים ותיקים בלבד או בין מחקרים שעסקו במתמחים במקצועות לא כירורגיים, כירורגיים או שניהם.

לסיכום, הסקירה השיטתית מצביעה פעם נוספת על מגמה מוכרת ומדאיגה, כשליש מהמתמחים מתקשים להתמודד עם הדחק המקצועי ומפתחים תסמיני אפקטיביים. החוקרים ממליצים להתמקד בחיפוש פתרונות טיפולים וחשוב מכך, מניעתיים, ברמה האישית, בבחירה המקצועית ותיאום הציפיות, ובגמישות המערכתית שתאפשר למתמחים מיזוג מספק בין חייהם המקצועיים והמשפחתיים.

מקור:

Mata DA, Ramos MA, Bansal N, et al. Prevalence of Depression and Depressive Symptoms Among Resident Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA.2015;314(22):2373-2383. doi:10.1001/jama.2015.15845.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מצב רוח,  הפרעה אפקטיבית,  התמחות,  דחק
תגובות