מחקרים 14.01.2016

פלוקונזול פומי מעלה סיכון להפלות ומוות עוברי תוך רחמי

במחקר מבוסס אוכלוסיה חשיפה לפלוקונזול במהלך הריון, ביחוד במחציתו הראשונה, נקשרה לסיכון מוגבר ומובהק להפלות וסיכון מוגבר, ברם לא מובהק, למוות עוברי

עובר (הדמיה: אילוסטרציה)
עובר (הדמיה: אילוסטרציה)

תכשירים אנטי פטרייתיים מקומיים מהווים את קו הטיפול הראשון בזיהומי קנדידה נרתיקיים במהלך הריון, עם זאת חלק מהנשים נזקקות לטיפול פומי, לרב בפלוקונזול Fluconazole, ביחוד אלה הסובלות מזיהומים נשנים וחמורים שאינם מגיבים לטיפול המקומי. פלוקונזול מסווג כקבוצת הריון C בארה"ב וקבוצת D באוסטרליה, ללמד כי נתוני הבטיחות של התרופה אינם אחידים. על רקע הדברים חוקרים מדנמרק יזמו מחקר רחב מבוסס אוכלוסיה כדי לבדוק האם חשיפה לפלוקונזול בהריון קשורה לסיכון מוגבר להפלות ומוות עוברי תוך רחמי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA.

המחקר שאב נתונים המתייחסים לשנים 1997-2013 מהרשם הרפואי הלאומי של דנמרק. 1,405,663 הריונות נכללו במחקר. מהלך ותוצאות של הריונות  בהם הייתה חשיפה מתועדת לפלוקונזול הושוו למהלך ותוצאות של עד ארבעה הריונות ללא חשיפה לתרופה המותאמים על פי ציוני נטיה, גיל האם, שנה קלנדרית וגיל ההריון ביום הראשון לטיפול בפלוקונזול. בשאיפה לתקנון גם להתוויה הטיפולית, הריונות עם חשיפה לתכשירים אנטי פטרייתיים נרתיקיים היוו קבוצת ביקורת נוספת. החשיפה לפלוקונזול הוגדרה על פי תיעוד של ניפוק מרשם לתרופה ברשם הרוקחות הלאומי של דנמרק. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כיחסי הסיכון להפלה ספונטנית ומוות עוברי תוך רחמי.

מ 3,315 נשים שנחשפו לפלוקונזול בין שבוע 7 ל 22 להריונן 147 חוו הפלה ספונטנית, זאת לעומת 563 מקרי הפלה בקרב 13,246 נשים בקבוצה הביקורת, המספרים משקפים יחס סיכון בעל מובהקות סטטיסטית העומד על 1.48 (95% רווח בר סמך 1.23-1.77). לרעת החשיפה לפלוקונזול. בקרב 5,382 נשים שנחפשו לפלוקונזול בין השבוע השביעי להריונן ועד הלידה ארעו 21 מקרים של מוות עוברי תוך רחמי, זאת לעומת 77 מקרים בקרב 21,506 נשים בקבוצת הביקורת. ההבדל בהארעות המוות העוברי כתלות בחשיפה לפלוקונזול תורגם ליחס סיכון של 1.32 לרעת פלוקונזול, ברם ערך זה לא השיג מובהקות סטטיסטית.
גם השוואה בין שימוש בפלוקונזול לטיפול באזולים נרתיקיים הצביעה על מגמה דומה – יחס הסיכון להפלה בקרב נוטלות הפלוקונזול לעומת נשים שטופלו מקומית עמד על 1.62 (1.26-2.07). הסיכון למוות עוברי היה גבוה רק במקצת בקבוצת הפלוקונזול וגם כאן לא בר מובהקות סטטיסטית.

לסיכום, במחקר רחב מבוסס אוכלוסיה שימוש בפלוקונזול במהלך ההריון, ביחוד בשליש הראשון והשני, נקשר לסיכון גבוה יותר להפלות הן בהשוואה לנשים בריאות והן לנשים שסבלו מזיהום קנדידה נרתיקי אך טופלו בנרות ולא בתכשירים סיסטמיים. לאור הממצאים החוקרים ממליצים לנקוט משנה זהירות ברישום פלוקונזול בהריון ולהעדיף תרופות מקומיות כקו ראשון.

מקור:

Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M, Hviid A, Pasternak B. Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. JAMA. 2016;315(1):58-67. doi:10.1001/jama.2015.17844.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנדידה,  הריון,  וגיניטיס,  פלוקונזול,  מוות עוברי,  הפלה
תגובות