מחקרים 26.01.2016

האם תזונה דלה במלח משפיעה על תוצאות אי ספיקת לב?

במחקר תצפיתי תזונה דלת מלח נקשרה לסיכון גבוה באופן מובהק לאשפוזים ותמותה של חולי אי ספיקת לב, בחולים שלא נטלו ACEi/ARB הסיכון הרקיע כמעט פי שישה

קצב הלב (אילוסטרציה)
קצב הלב (אילוסטרציה)

מרבית חולי אי ספיקת לב מונחים להמעיט בצריכת מלח מתוך חשש לאגירת נוזלים, עליה בלחץ דם וכפועל יוצא החמרה באי ספיקה, סיסטולית ודיאסטולית כאחד. מנגד עולה הסברה כי הגבלת המלח גורמת לירידה עודפת בנפח הדם ושפעול מנגנונים נוירוהומורליים שעלולים גם הם להקשות על התפקוד הלבבי. לפחות שני מחקרים מבוקרים שנועדו לבדוק את הסוגיה בכלים מתוקפים מתנהלים כיום אך טרם הגיעו לשלבי הסיום והמסקנות. בינתיים חוקרים מהמרכז הרפואי האוניברסיטאי רש (Rush), שיקגו, ערכו מחקר תצפיתי קטן בו נבדקה ההשפעה של הגבלת מלח על סיכוני תמותה ושכיחות אשפוזים של חולי אי ספיקת לב. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת  JACC: Heart Failure.

החוקרים ניתחו את הנתונים של 902 משתתפי המחקר HF Adherence and Retention Trial. הנחקרים היו בעלי דרגת תפקוד NYHA 2-3 והמעקב החציוני אחר מצבם נמשך 36 חודשים. צריכת הנתרן הוערכה באופן תקופתי באמצעות שאלוני תזונה. החולים סווגו לזרוע הגבלת המלח (צריכה של פחות מ 2500 מ"ג ליום) וזרוע ללא הגבלות מיוחדות (מעל 2500 מ"ג נתרן ליממה) על סמך שאלוני תזונה אישיים שמולאו טרם אשפוז ראשון בגין אי ספיקת לב או מות החולים. הקבוצות הותאמו על בסיס ציוני נטייה ומשתנים מתערבים ברי משקל. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כמשלב של מוות ואשפוזים בגין אי ספיקת לב. תוצאות המשנה כללו מוות לבבי ואשפוזים בגין אי ספיקה, כל אחת לחוד.

נתונים אודות צריכת הנתרן היו זמינים אצל 833 מטופלים בעוקבת המחקר, מהם 145 בקבוצת הגבלת המלח ו 688 בקבוצה ללא הגבלה. 260 מטופלים הוקצו לזרועות מותאמות נטייה – 130 בקבוצת ההגבלה ו 130 בקבוצה ללא הגבלה.
מניתוח התוצאות עולה כי הגבלת מלח נקשרה לסיכון מוגבר באופן מובהק למוות או אשפוז בגין אי ספיקת לב (42.3% לעומת 26.2%, יחס סיכון 1.85, 95% רווח בר סמך 1.21-2.84, P=0.004), ערכי הסיכון נגזרו מעליה בשיעור האשפוזים (32.3% לעומת 20%, יחס סיכון 1.82, P=0.015), מעליה ניכרת אך בלתי מובהקת בשיעור התמותה הקרדיאלית (יחס סיכון 1.62, P=0.257) ועליה בשיעור התמותה מכל סיבה (P=0.074). ניתוח מעמיק של תת קבוצות גילה כי הגבלת המלח נקשרה ביתר שאת לתמותה ואשפוזים בקרב חולים שלא נטלו מעכבי אנזים המהפך ACEI או חוסמי הקולטן של האנזים (ARB) – יחס סיכון של תת קבוצה זו עמד על 5.78, 95% רווח בר סמך 1.93 – 17.27, P=0.002.

לסיכום, המחקר הנוכחי מצביע על קשר שלילי ברור בין הגבלת מלח והפרוגנוזה של חולי אי ספיקת לב. ההשפעה המזיקה בולטת במיוחד בקרב חולים שלא נוטלים תרופות מקבוצת ה ACEI או ARB. יש לציין שמדובר במחקר תצפיתי ולא מבוקר, במדגם קטן יחסית של חולים וללא כלים מדויקים לאומדן צריכת המלח, ועדיין ממצאיו מדגישים פעם נוספת את המורכבות של איזון חולי אי ספיקת לב ואת הסכנה שבהצמדות להמלצות גורפות.

מקור:

Doukky R et al. Impact of dietary sodium restriction on heart failure outcomes. JACC Heart Fail 2016 Jan; 4:24

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  דיאטה דלת מלח,  ACEI,  ARB,  מלח
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו