מחקרים 03.05.2016

האם משך השימוש בגלולות למניעת הריון משפיע על הסיכון הטרומבואמבולי?

חוקרים מאיטליה מצאו כי הסיכון לארועי VTE פוחת ככל שהשימוש בגלולות למניעת הריון מתארך, ברם המגמה מובהקת רק בקרב נשים שהחלו ליטול גלולות לפני גיל 30

גלולות למניעת הריון מגבירות את הסיכון לארועים פקקתיים- תסחיפיים ורידיים (VTE), אולם הקשר בין משך השימוש בגלולות לסיכון הטרומבואמבולי איננו מוכר די הצורך. חוקרים ממכון ביאנצ'י בונומי להמופיליה וטרומבוזיס במילנו, איטליה, ערכו מחקר מקרה ביקורת מקיף בכדי להעמיק בסוגיה. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת Thrombosis Research.

למחקר גוייסו 909 מטופלות שנטלו גלולות למניעת הריון (700 מקרי מחקר ו 209 מקרי ביקורת). הנשים סווגו על פי משך השימוש בגלולות - שימוש קצר (שנה או פחות), שימוש ממושך (בין שנה לחמש שנים) ושימוש ממושך מאוד (מעל חמש שנים).

בהשוואה לנשים שלא נטלו גלולות, יחס הסיכויים ל VTE של נשים בקבוצת הטיפול הקצר עמד על 9.0 (95% רווח בר סמך 6.9-12.2), בקבוצת הטיפול הממושך יחס הסיכויים היה 6.5 (95% רווח בר סמך 4.8-8.37) ובקרב נשים שנטלו גלולות תקופה ארוכה מחמש שנים יחס הסיכויים ל VTE היה 5.9 (95% רווח בר סמך 4.4-8.1). בניתוח מעמיק יותר הסתבר כי הסיכון הגבוה ביותר ל VTE בקבוצת הטיפול הקצר נרשם בקרב נשים בנות 30 ומטה שהחלו ליטול גלולות לראשונה (יחס סיכויים 13.1, 95% רווח בר סמך 7.7-22.4), בהמשך הסיכון פחת משמעותית בקבוצה זו (יחס סיכויים 7.7, 95% רווח בר סמך 5.0-11.9), ברם בקבוצה זו בלבד. בקרב נשים מבוגרות מ 30 לא נצפתה ירידה מובהקת בסיכון ל VTE הקשורה לגיל או משך נטילת הגלולות.

השפעה משולבת של טיפול בגלולות וטרומבופיליה על הסיכון ל VTE, בהשוואה לנשים שלא נטלו גלולות ונשים ללא רקע טרומבופילי, נרשמה ביחוד בקבוצת השימוש הקצר (יחס סיכויים 62.2), ובמידה פחותה גם בקבוצות הטיפול הממושך יותר (יחס סיכויים 25.4).

לסיכום, נשים בנות 30 או פחות שהחלו להשתמש בגלולות למניעת הריון לראשונה נמצאות בסיכון הגבוה ביותר לארועים טרומבואמבוליים. הסיכון פוחת משמעותית ככל שהטיפול נמשך, אולם בקרב נשים מבוגרות מ 30 הסיכון איננו תלוי באופן מובהק במשך הטיפול. הסיכון המשולב הנשקף משימוש בגלולות ונטיה לקרישיות יתר נמצא בשיאו בשנת הטיפול הראשונה ופוחת משמעותית בהמשך.

מקור:

Duration of oral contraceptive use and the risk of venous thromboembolism. A case-control study Martinelli, Ida et al. Thrombosis Research , Volume 141 , 153 - 157

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אמצעי מניעה,  גלולות,  טרומבופיליה,  VTE,  קרישיות
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו