מחקרים 01.06.2016

25 שנות מעקב: הקשר בין לידה מוקדמת לתסמונת מטבולית

במחקר שהקיף כ 1,200 נשים שחוו לידה מוקדמת התגלה כי הן מצויות בסיכון גבוה יותר מנשים שילדו במועד, להתפתחות של תסמונת מטבולית ב 25 השנים שלאחר הלידה

בין הסיבות השכיחות ללידה מוקדמת - נטייה משפחתית, אי ספיקה צווארית, דלקות בדרכי שתן ולדן, מחלות כרוניות ועוד. בתוך כך בחלק מהעבודות עלתה ההשערה כי לידה מוקדמת היא סימן תת קליני של תסמונת מטבולית מתפתחת שעלולה לתת את אותותיה שנים מאוחר יותר. חוקרים מאוניברסיטת פיטסבורג ערכו מחקר בנסיון לאמת או להפריך את ההשערה, ממצאיהם פורסמו לאחרונה בכתב העת Obstetrics & Gynecology.

במחקר תצפיתי רב מרכזי נכללו 1,205 נשים (50% אפרו-אמריקאיות) ללא תסמונת מטבולית או סכרת טרם הריונן הראשון מעוקבת המחקר Coronary Artery Risk Development in Young Adults study שילדו פעם אחת לפחות בתקופה שבין תחילת המחקר (1985-1986) לסיום 25 שנות מעקב. החוקרים אמדו את הסיכון היחסי לתסמונת מטבולית בקרב נשים שחוו לידה מוקדמת אחת או יותר (פחות מ 37 שבועות הריון, 295 נשים), בהשוואה לנשים שילדו במועד בלבד (37 או יותר שבועות הריון, 910 נשים).

במעקב של 17,717 שנות מטופלת אובחנו 315 מקרים של תסמונת מטבולית. שיעור ההארעות של התסמונת היה גבוה יותר בקרב נשים שילדו בלידות מוקדמות (22 לעומת 16.4 ל 1,000 שנות מטופלת, סיכון יחסי 2.91, 95% רווח בר סמך 2.75-3.09). תקנון לגורמי סיכון קרדיומטבוליים לפני ההריון ומשתנים נוספים מיתן מעט את הסיכון והותירו ברמה של 1.52 (1.22-1.88) בקרב נשים שחוו לידות מוקדמות לעומת נשים שילדו אך ורק במועד. סכרת הריונית, יתר לחץ דם הריוני ועליה במשקל במהלך ההריון כמעט ולא השפיעו על הקשר. בניתוח מעמיק יותר רק חלק ממרכיבי התסמונת המטבולית השיגו פער סטטיסטי בשתי קבוצות הנשים - לחץ דם מוגבר (36.3% לעומת 26.7%, P=0.002) והשמנה מרכזית (51.5% לעומת 44.0%, P=0.02).

לסיכום, נשים עם היסטוריה של לידות מוקדמות מצויות בסיכון גבוה יותר מנשים שילדו במועד להתפתחות של תסמונת מטבולית ב 25 שנים לאחר הלידה, הסיכון איננו מושפע מסכרת הריונית או יתר לחץ דם הריוני, כשם שאיננו נגזר מגורמי סיכון מטבוליים מוכרים. מדובר בסקירה מוגבלת מבחינה מתודולוגית אך התוצאות יכולות להצדיק מעקב מעט מוקפד יותר אחר נשים שילדו בלידות מוקדמות.

מקור:

Obstet Gynecol. 2016 May 4. [Epub ahead of print]
Preterm Delivery and Metabolic Syndrome in Women Followed From Prepregnancy Through 25 Years Later.
Catov JM1, Althouse AD, Lewis CE, Harville EW, Gunderson EP.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונות מטבולית,  השמנה מרכזית,  יתר לחץ דם,  לידה מוקדמת,  סיבוכי הריון ולידה,  סוכרת
תגובות