מחקרים 20.04.2017

כריתת רחם בגישה לפרוסקופית בהשוואה לגישה בטנית בנשים עם סרטן רירית הרחם

כריתת רחם בגישה לפרוסקופית נמצאה כבעלת יעילות זהה לניתוח בגישה בטנית בכל הנוגע להישרדות ללא מחלה ולהישרדות כוללת בקרב נשים עם סרטן רירית הרחם stage I

רחם (אילוסטרציה)
רחם (אילוסטרציה)

סרטן רירית הרחם מהווה את הממאירות הגינקולוגית השכיחה ביותר בארצות המפותחות, כאשר הטיפול בו לרוב ניתוחי וכולל כריתה של הרחם, השחלות והחצוצרות, והוצאה של קשריות לימפה. מחקרים אקראיים ספורים בלבד נערכו עד כה לצורך השוואה של טכניקות ניתוחיות שונות והשפעתן על הישרדות ללא מחלה. במחקר LACEי(The Laparoscopic Approach to Cancer of the Endometrium) ביקשו החוקרים להעריך האם כריתת רחם שלמה בגישה לפרוסקופית (TLH) תראה יעילות דומה לכריתת רחם בגישה בטנית (TAH) בקרב נשים עם סרטן רירית הרחם.

במחקר רב מרכזי, אקראי, נכללו 760 מטופלות עם סרטן רירית הרחם stage I, שטופלו בכ- 20 מרכזים שלישוניים באוסטרליה, ניו זילנד והונג קונג, בין השנים 2005-2010. המטופלות חולקו באופן אקראי לעבור ניתוח כריתת רחם בגישה בטנית או בגישה לפרוסקופית. מעקב אחר המשתתפות נמשך עד שנת 2016. התוצאה העיקרית הוגדרה כהישרדות ללא מחלה, כאשר הגבול להגדרת יעילות שווה בין הטכניקות הוגדר כ- 7% או פחות. תוצאות משניות היו הישנות של סרטן רירית הרחם, והישרדות כוללת.

מעקב חציוני אחר המטופלות נמשך כ- 4.5 שנים. מתוך 760 נשים, 679 (89%) נותרו במעקב. בתום תקופת המעקב, שיעורי הישרדות ללא מחלה היו 81.3% בקבוצת ה- TAH, בהשוואה ל- 81.6% בקבוצת ה- TLH, עם הפרש מחושב של 0.3% (95% CIי -5.5% - 6.1%, P=0.007), וגבולות רווח בר סמך העומדים בתנאי להוכחת שוויון. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות בשיעורי חזרה של סרטן רירית הרחם (7.9% בקבוצת ה- TAH לעומת 8.1% בקבוצת ה- TLH), או בהישרדות כוללת שהייתה 92.4% לעומת 92.0% בקבוצות ה- TAH וה- TLH, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי בקרב נשים עם סרטן רירית הרחם stage I, ניתוח  כריתת רחם שלמה בגישה לפרוסקופית נמצא כבעל יעילות זהה לניתוח כריתת רחם בגישה בטנית בכל הנוגע להישרדות ללא מחלה במעקב של 4.5 שנים, וללא הבדל משמעותי בהישרדות כוללת של המטופלות. ממצאים אלו תומכים בביצוע ניתוח בגישה לפרסקופית בקרב נשים אלו.

מקור:

Janda, Monika, et al. Effect of Total Laparoscopic Hysterectomy vs Total Abdominal Hysterectomy on Disease-Free Survival Among Women With Stage I Endometrial Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA 317.12 (2017): 1224-1233.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן רירית הרחם,  ניתוח כריתת רחם שלמה בגישה בטנית,  ניתוח כריתת רחם בגישה לפרוסקופית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות