הודעות 28.06.2017

מלגות השתתפות בכנסים בינלאומיים

כדי לעודד רופאים וחוקרים ישראלים צעירים לשלוח תקצירים ולהציג את עבודתם בכנסים חשובים בחו"ל, ועד איל"ה החליט להקצות תקציב למילגות השתתפות בכנסים אלה למי שעבודתם תתקבל להצגה

כדי לעודד רופאים וחוקרים ישראלים צעירים לשלוח תקצירים ולהציג את עבודתם בכנסים חשובים בחו"ל, ועד איל"ה החליט להקצות תקציב למילגות השתתפות בכנסים אלה למי שעבודתם תתקבל להצגה.
יוענקו עד 6 מענקים בגובה עד 5,000 ₪ .

הקריטריונים הם:

  • המועמד חייב להיות מחבר ראשון בתקציר העבודה ומציג העבודה בכינוס בחו"ל.
  • תינתן עדיפות להשתתפות בכנסים בינלאומיים חשובים: ESHRE, ASRM, SRI, SSR, ENDO, ESE.
  • תינתן עדיפות למועמד המציג עבודה כ -Oral Presentation.
  • תינתן עדיפות למתמחים.
  • על המועמד להיות חבר איל"ה או סטודנט שמונחה על ידי חבר איל"ה.
    לבקשה יש לצרף מכתב המלצה ממנהל המחלקה/מנהל המעבדה/ ראש הקבוצה, ואישור האגודה הבינלאומית מארגנת הכנס, המוכיח קבלת העבודה להצגה בכינוס.

שימו לב לתאריכי היעד לשליחת תקצירים לכנסים השונים לבל תפסידו ההזדמנות להשתתף!

את הבקשות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: gevat@szmc.org.il

בהצלחה
ועד איל"ה

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות