תסחיף ריאתי 07.08.2017

YEARS - אלגוריתם אבחנתי חדש לשלילת תסחיף ריאתי

שימוש באלגוריתם האבחנתי YEARS הוביל לשלילת האבחנה של תסחיף ריאתי ברמת דיוק שאינה נופלת מזו של המדדים הקיימים, ולהפחתה של 14% בשיעורן של בדיקות CTPA

קריש דם (אילוסטרציה)
קריש דם (אילוסטרציה)

מטופלים רבים עם חשד לתסחיף ריאתי עוברים בדיקת אנגיוגרפיה ריאתית באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת (computed tomography pulmonary angiography – CTPA) שלא לצורך, בין השאר בשל חוסר דיוקם של אלגוריתמים אבחנתיים קיימים.

חוקרים מהולנד ביקשו להעריך את יכולתו של אלגוריתם אבחנתי חדש, YEARS algorithm, להוביל לשלילת האבחנה של תסחיף ריאתי ולהפחתה בשיעורן של בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת שאינן נחוצות. האלגוריתם כולל שלושה מרכיבים מהקריטריונים של Wells – סימנים קליניים של DVT, המופטיזיס, והיות תסחיף ריאתי האבחנה הסבירה ביותר, בשילוב עם רמת D-dimer. במטופלים שבהם אף אחד מהקריטריונים הקליניים אינו מתקיים, ורמת D-dimer נמוכה מ-1,000 ng/mL, או במטופלים שבהם מתקיימים אחד או יותר מהקריטריונים אך רמת D-dimer נמוכה מ-500 ng/mL, ניתן לשלול קיומו של תסחיף ריאתי, כך לפי האלגוריתם האבחנתי YEARS.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי רב מרכזי נכללו מטופלים שהתקבלו בחשד לתסחיף ריאתי ל-12 בתי חולים בהולנד בין השנים 2015-2013. החולים עברו הערכה לפי דירוג YEARS, ובהתאם לתוצאה עברו בדיקת CTPA במידת הצורך. במטופלים שבעבורם דירוג YEARS היה שלילי, נשללה האבחנה של תסחיף ריאתי והם לא עברו בירור נוסף אך נותרו במעקב במשך 3 חודשים. התוצאה העיקרית היתה מספר אירועי פקקת ורידים עמוקה או היווצרות תסחיפים במהלך תקופת המעקב, ותוצאות משניות כללו, בין השאר, את מספר בדיקות הטומוגרפיה הממוחשבת שהיו נעשות לפי האלגוריתם האבחנתי של Wells בהשוואה ל-YEARS.

נתונים סטטיסטיים: במחקר נכללו 3,465 מטופלים, מתוכם 456 (13%) אובחנו עם תסחיף ריאתי בעת קבלתם. מתוך 2,946 (85%) מטופלים שבעבורם נשללה האבחנה של תסחיף ריאתי, 18 (0.61%) אובחנו עם אירוע טרומבואמבולי סימפטומטי במהלך תקופת מעקב של 3 חודשים, ומהם 6 (0.20%)  עברו אירוע של תסחיף ריאתי קטלני. לא היתה התוויה ל-CTPA ב-1,651 (48%) מהמטופלים לפי הקריטריונים של YEARS, בהשוואה ל-1,174 מטופלים (34%) במידה שהיה נעשה שימוש במדד Wells ובערך קבוע של D-dimer מעל 500 ng/mL, הפרש של 14%.

סיכום: מתוצאות המחקר עולה כי כי שימוש באלגוריתם האבחנתי YEARS הוביל לשלילת האבחנה של תסחיף ריאתי ברמת דיוק שאינה נופלת מהאלגוריתמים הקיימים, ולהפחתה מוחלטת של 14% בשיעורן של בדיקות טומוגרפיה ממוחשבת בהשוואה למדדים אחרים.

מקור:

VAN DER HULLE, Tom, et al. Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism (the YEARS study): a prospective, multicentre, cohort study. The Lancet, 2017.‏

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  תסחיף ריאתי,  טומוגרפיה ממוחשבת,  CTPA,  אלגוריתם קליני אבחנתי,  the YEARS algorithm,  the Wells criteria,  D-DIMER
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו