גיל המעבר 28.09.2017

טיפול הורמונלי חלופי בגיל המעבר אינו מעלה תמותה לטווח הארוך

נתונים חדשים ממעקב של 18 שנה אחרי מטופלות שקיבלו טיפול הורמונלי חלופי במשך 7-5 שנים במסגרת מחקר ה-WHI

מחקר ה-WHI -  Women’s Health Initiative בוצע בשנות ה-90 בקרב 27,000 נשים בגילאי 50-79. במחקר, שהיה אקראי וכפול סמיות, השוו בין טיפול משולב באסטרוגן ופרוגסטרון, טיפול באסטרוגן לנשים ללא רחם ואינבו. המחקר הופסק לאחר 5 שנים בזרוע הטיפול המשולב עקב עלייה בהיארעות סרטן שד, ובזרוע הטיפול באסטרוגן הופסק אחרי 7 שנים עקב עלייה בהיארעות שבץ. עם זאת, מאז נמשך המעקב אחר המטופלות ומאמר זה מציג נתונים חדשים לגבי התמותה בעקבות טיפול הורמונלי חלופי.

במחקר 8,506 נשים עם רחם קיבלו טיפול משולב של Conjugated equine estrogen ו- medroxyprogesterone acetateאו אינבו (8,102 נשים) במשך 5.6 שנים. 5,310 נשים ללא רחם קיבלו Conjugated equine estrogen או אינבו (5,429 נשים) במשך 7.2 שנים. לאחר מכן בוצע מעקב אחר תמותה בקרב הנבדקות במשך 18 שנים.

נתונים סטטיסטיים : בשקלול שתי קבוצות המחקר שיעור התמותה מכל סיבה בקבוצת הטיפול ההורמונלי היה 27.1% לעומת 27.6% בקבוצת האינבו (סיכון יחסי (HAZARD ratio)‏: 0.99; רווח בר-סמך של 95%: 0.94-1.03). שיעורים דומים נמצאו גם בחלוקה לקבוצות הטיפול השונות, וכן לגבי תמותה מסיבה קרדיו-וסקולרית או סרטן.

סיכום : החוקרים הסיקו מהתוצאות כי טיפול הורמונלי חלופי שניתן בגיל המעבר במשך 5-7 אינו מעלה תמותה קרדיווסקולרית, תמותה מסרטן או מכל סיבה בטווח של 18 שנים.

מקור : 

Menopausal Hormone Therapy and Long-term All-Cause and Cause-Specific Mortality

The Women’s Health Initiative Randomized Trials

JoAnn E. Manson, MD, DrPH1Aaron K. Aragaki, MS2Jacques E. Rossouw, MD3; et alGarnet L. Anderson, PhD2Ross L. Prentice, PhD2Andrea Z. LaCroix, PhD4Rowan T. Chlebowski, MD, PhD5,6Barbara V. Howard, PhD7,8Cynthia A. Thomson, PhD9Karen L. Margolis, MD, MPH10Cora E. Lewis, MD, MSPH11Marcia L. Stefanick, PhD12Rebecca D. Jackson, MD13Karen C. Johnson, MD, MPH14Lisa W. Martin, MD15Sally A. Shumaker, PhD16Mark A. Espeland, PhD17Jean Wactawski-Wende, PhD18; for the WHI Investigators

JAMA. 2017;318(10):927-938.

לינק : 

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2653735

נושאים קשורים:  טיפול הורמונלי חלופי,  WHI,  אסטרוגן,  פרוגסטרון,  תמותה,  מחקרים
תגובות