הודעות 01.10.2017

עדכון חברי ועד האיגוד הישראלית לחקר הפוריות (איל״ה)

להלן רשימת חברי ועד האיגוד הנבחרים

חברי ועד איל"ה

יו"ר:
פרופ' טליה אלדר-גבע,MD, PhD
מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה של הפריון
מחלקת פוריות והפריה חוץ גופית
המרכז הרפואי שערי צדק והפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית
טלפון: 02-6555045
דוא"ל: gevat@szmc.org.il

מזכירה:
פרופ' נאוה דקל, , PhD  - מזכירה
ראש המחלקה לבקרה ביולוגית
מכון וייצמן למדע
טלפון: 08-9343716, 050-5109665
דוא"ל: nava.dekel@weizmann.ac.il

גזבר:
דר' יואל שופרו, MD, PhD
מנהל היחידה להפריה חוץ גופית
בית החולים בילינסון
טלפון: 03-937600
דוא"ל: yoel.shufaro@gmail.com

חברים:
פרופ' יוסי אורלי  PhD
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית
טלפון: 02-5451658
דוא"ל: lorly@vms.huji.ac.il

דר' מירה מלכוב, PhD
מנהלת המעבדה לאבחון גנטי טרום השרשה
הפריה חוץ גופית
בית חולים ליס
טלפון: 052-4266834
דוא"ל: miram@tlvmc.gov.il

דר' טל עימבר MD, חבר
מנהל השירות לשימור פוריות ביחידה להפריה חוץ גופית
מחלקת נשים ויולדות - מרכז רפואי הדסה עין כרם
חוקר בכיר במרכז לחקר שלית האדם - האוניברסיטה העברית
טלפון: 02-5844400
דוא"ל: imbartal@gmail.com

דר' סאמר חורי, MD, חבר
רופא בכיר ביחידת  IVF
מנהל בנק הזרע והשירות לשימור פוריות
המרכז הרפואי בני ציון
טלפון: 048359100
דוא"ל: samer.khoury@b-zion.org.il

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות