שלום רב,

מצ"ב מכתבו של עורך עיתון "הרפואה", פרופ' יהודה שינפלד, המזמין אותי לערוך גיליון מיוחד בתחום המיילדות והגינקולוגיה. אשמח מאוד אם תוכלו להעביר אלי ולאתי דור למייל, מאמרים במתכונת המבוקשת ע"י עיתון הרפואה, עד לתאריך 31/1/18.

פרופ' איתן לוננפלד מייל - Eitan_l@clalit.org.il

בברכה,
פרופ' איתן לוננפלד

עיתון "הרפואה" מתכונן לצאת בסדרה מצומצמת של גיליונות מיוחדים המוקדשים לתחומים מסוימים. במסגרת זו, הנני פונה אליך על מנת שתשמש כעורך אורח (Guest Editor) כדי להוציא גיליון מיוחד בתחום: מיילדות וגינקולוגיה.

לצורך הרכבת הגיליון אודה לך אם תוכל לפנות לעמיתיך הרופאים (ממחלקתך וממחלקות אחרות ברחבי הארץ).

מבנה הגיליון:
7-8 מאמרים מקוריים היכולים לכלול גם פרשות חולים יוצאות דופן ומלמדות.
2-3 מאמרי סקירה.
1 מאמר פתיחה שאתה תכתוב (במאמר זה צריכה להיות גם התייחסות לכל המאמרים שייכללו בגיליון המיוחד ולכן ייכתב בשלב מאוחר יותר ובסמוך להוצאת הגיליון).
דגש: המאמרים לא יכללו שאלונים.

יש לציין שהמאמרים יעברו סיקור עמיתים (Peer review).
טופסי הנחיות לכתיבת והגשת המאמרים נמצאים באתר "הרפואה" וניתנים להורדה באופן עצמאי.

בכבוד רב,
פרופ' יהודה שינפלד, עורך ראשי

נושאים קשורים:  הודעות