סרטן צוואר הרחם הוא הממאירות השלישית בשכיחותה בקרב נשים. התקן תוך רחמי הוא השיטה הנפוצה בעולם למניעת הריון הפיכה. נמצא כי התקן תוך רחמי מפחית את הסיכון לסרטן רירית הרחם.  מחקר זה ריכז במטה-אנליזה נתונים ממחקרים שבדקו את הקשר בין התקן תוך רחמי וסיכון לסרטן צוואר הרחם.

במטה-אנליזה נכללו 16 מחקרים אשר בדקו את הקשר בין התקן תוך רחמי בעבר (ללא הגדרת זמן) והופעה של סרטן צוואר הרחם. סה״כ נכללו 4,945 נשים עם סרטן צוואר הרחם ו-7,537 שלא פיתחו סרטן צוואר הרחם.

נתונים סטטיסטיים: הסיכון היחסי לסרטן צוואר הרחם בנשים עם התקן תוך רחמי היה 0.64 (רווח בר סמך 95%: 0.53-0.77). הקשר היה חזק יותר במחקרים שבוצעו באיזורים עם היארעות גבוהה יותר של סרטן צוואר הרחם ופחות בדיקות סקר.

סיכום: מחקר זה מצא כי הסיכון לסרטן צוואר הרחם פחת בכשליש בנשים עם התקן תוך רחמי. ממצא זה בלט במיוחד באיזורים עם היארעות גבוהה יותר של סרטן צוואר הרחם ופחות בדיקות סקר.

מקור:

Intrauterine Device Use and Cervical Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Cortessis, Victoria K et al. Obstetrics & Gynecology. 130(6) December 2017.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  סרטן צוואר הרחם,  התקן תוך רחמי,  מחקרים