איכות שינה 18.06.2018

מאפייני שינה וסמני דלקת בקרב נשים בגיל המעבר

האם איכות שינה ירודה שנמדדה באופן אובייקטיבי, קשורה לפרופיל דלקתי גרוע יותר בקרב נשים בגיל מעבר?

עדויות ממחקרים מצביעות על כך שהפרעות בשינה קשורות לרמות מוגברות של דלקת. לפי מחקרים אחרים נשים רגישות במיוחד לתופעה הזו. נשים בגיל המעבר, בו גם מפסיקה הוסת, מדווחות על תקופה זו כתקופה עם הפרעות רבות בשינה ואיכות שינה ירודה. מחברי המאמר בדקו האם איכות שינה ירודה שנמדדה באופן אובייקטיבי, קשורה לפרופיל דלקתי גרוע יותר בקרב נשים אלו.

295 נשים בגילאים 40-60, לפני ואחרי הפסקת הוסת, השלימו שלושה ימים של ניטור סבבי שינה ועירות בעזרת מכשיר המתלבש על פרק כף היד  (Wrist actigraphy), ניטור אחר גלי חום, מילוי שאלונים (Berlin sleep apnea risk questionnaire) ובדיקות דם למדידת סמנים דלקתיים (CRP, IL-6, von Wilerbrand factor (vWF) antigen).

קשר בין מדדי השינה כפי שנמדדו על ידי ה-Actigraphy לבין סמנים דלקתיים נמדד בעזרת רגרסיה. המחקר חישב את האקספוננציאל של איכות השינה. מדדים נוספים כללו גיל, גזע, השכלה, מדד מסת גוף (BMI), סיכון לדום נשימה, הערכת מודל הומאוסטטי (מדד המעריך תנגדות לאינסולין), לחץ דם סיסטולי, כולסטרול מסוג LDL ופעילות גופנית.

במודלים נפרדים שהתחשבו בגיל, גזע והשכלה, איכות שינה נמוכה הייתה קשורה בכמות יותר גדולה בסרום של  IL-6 (B(SE) = 0.02 (0.10), p = 0.003) ו - vWF (B(SE) = 0.02 (0.08), p = 0.002). יותר דקות של ערות לאחר ההרדמות הראשונית  נקשר ב-vWF גבוה יותר (B(SE) = 0.12 (0.06), p = 0.01). ממצאים אלה נשמרו גם במודלים רבי-משתנים.

לסיכום, איכות שינה נמוכה יותר וזמן רב יותר של ערות לאחר ההרדמות הראשונית קשורים, באופן בלתי תלוי אחד בשני עם רמות יותר גבוהות של vWF בסרום. איכות שינה נמוכה יותר הייתה גם קשורה ברמות גבוהות של IL-6 בסרום. ממצאים אלו יכולים להעיד שהפרעות בשינה קשורים במצב של יתר סמנים דלקתיים בנשים בגיל המעבר.

מקור:

Nowakowski S. et al (2018). Sleep, Volume 41, Issue 5

https://doi.org/10.1093/sleep/zsy049

נושאים קשורים:  מחקרים,  איכות שינה,  גיל המעבר,  סמנים דלקתיים
תגובות