למועד שלב ב' האחרון שהתקיים באוקטובר ניגשו 42 מתמחים. סה"כ עברו את הבחינה בהצלחה 34 מתמחים.

ברכות חמות לעוברים את הבחינה.

ברכה מיוחדת למצטיינים:
ד"ר ורטהיימר אביטל - מביה"ח בילינסון.
ד"ר מזרחי יוסי - מביה"ח ולפסון.
ד"ר מבורך זוסמן נועה - מביה"ח ולפסון.

נושאים קשורים:  הודעות