חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה שלום רב,

בפגישה הבאה של מועצת האיגוד בתאריך 16/1/19 יעלה לדיון:

נייר עמדה מספר 37: ריבוי ומיעוט מי שפיר: אבחנה והערכה

טיוטת נייר העמדה נמצאת באתר האיגוד לעיונכם ולמשלוח הסתייגויות עד ליום חמישי תאריך 10/1/2019.

את ההסתייגויות יש לשלוח למייל OBGYN.NA10@GMAIL.COM

להזכירכם, על פי תקנון האיגוד רק הסתייגויות שהוגשו דרך אתר האיגוד עד התאריך הנקוב, יידונו ע"י הוועדה המכינה את נייר העמדה ויוצגו בישיבת המועצה.

בברכה,

ד"ר מאור ממן
מרכז ניירות העמדה

פרופ' רוני מימון
יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה

נושאים קשורים:  הודעות