פרוגסטרון 24.01.2019

דידרוגסטרון – פרופיל פרמקולוגי ומנגנון פעולה לתמיכה בשלב הלוטאלי ברבייה נתמכת

דידרוגסטרון פומית נסבלת היטב ויעילה עבור תמיכה בשלב הלוטאלי וכתוצאה מכך, יכולה להחליף פרוגסטרון מיקרוני וגינלי כטיפול הבחירה לאור דרך המתן הידידותית שלה

טיפולי הפריה חוץ גופית (אילוסטרציה)
טיפולי הפריה חוץ גופית (אילוסטרציה)

הפרופיל הפרמקולוגי ופיזיולוגי של פרוגסטרונים הנמצאים בשימוש עבור תמיכה בשלב הלוטאלי ברבייה נתמכת (assisted reproduction) הינו בעל חשיבות בהכוונת קבלת החלטות קלינית לכיוון אופציית הטיפול הטובה ביותר. תרכובות פרוגסטרון מיקרוניות (micronized progesterone formulations) רבות עם פרופילים פרמקולוגים שונים נבדקו עבור סיבות שונות. דידרוגסטרון, סטרואיזומר של פרוגסטרון, זמין באופן מתן פומי עם זמינות ביולוגית גבוהה. התרופה משמשת לטיפול בשורה של מצבים הקשורים בחוסר בפרוגסטרון מאז שנות ה-60 ואושרה לאחרונה עבור תמיכה לוטאלית כחלק מטיפולי רבייה נתמכת.

המטרה העיקרית של סקירה זו הייתה לנתח באופן ביקורתי את ההשלכות הקליניות של המאפיינים הפרמקולוגיים והפיזיולוגיים של דידרוגסטרון כאשר היא נמצאת בשימוש לתמיכה בשלב הלוטאלי ובהריון מוקדם.

החוקרים סיכמו כי לדידרוגסטרון פרופיל פרמקולוגי חיובי. דידרוגסטרון הינה אגוניסטית פרוגסטרונית ספציפית וכפועל יוצא מכך מובילה להשפעות פרוגסטרוניות שונות בתאים הרלוונטיים. כפי שהודגם במחקרים קליניים, היתרונות של טיפול פומי עם דידרוגסטרון לתמיכה בשלב הלוטאלי עולים על הסיכונים שבטיפול.

הפרופיל הפרמקולוגי של דידרוגסטרון מגביר את השפעתו הפרוגסטרונית כפי שניתן לראות מכך שמינון פי 10-20 קטן יותר של דידרוגסטרון הינו שווה ערך למינון של פרוגסטרון מיקרוני אחר. למרות שהמינון התואם של פרוגסטרון וגינלי טרם נקבע, מחקר ה-Lotus-1 הדגים כי מינון פי 20 קטן של דידרוגסטרון פומי (30 מ"ג) אינו נחות לעומת פרוגסטרון מיקרוני וגינלי במינון 600 מ"ג עבור תמיכה לוטאלית. למרות שההשלכות של חלק מהמאפיינים האימונומודולטוריים של פרוגסטרון טרם הוכחו בעולם הקליני, סביר להניח כי דידרוגסטרון מחקה את ההשפעה של פרוגסטרון דרך קשירה לקולטנים לפרוגסטרון. יהיה מעניין לקבוע האם דידרוגסטרון פומית יותר יעילה כאימונומודולטור סיסטמי מאשר פרוגסטרון וגינלי לאור דרך המתן שלה.

המבנה הייחודי של דידרוגסטרון מוביל לזמינות ביולוגית מוגברת לעומת פרוגסטרון ומאפשר מתן פומי יעיל ללא אי הנוחות הקשורה בתכשירים הניתנים תוך-וגינלית או תוך שרירית. מחקרי הפאזה 3, Lotus-1 ו-Lotus-2 הדגימו כי דידרוגסטרון פומית נסבלת היטב ויעילה עבור תמיכה בשלב הלוטאלי וכתוצאה מכך, דידרוגסטרון פומית יכולה להחליף פרוגסטרון מיקרוני וגינלי כטיפול הבחירה לאור דרך המתן הידידותית למטופלות. דידרוגסטרון פומית יכולה להוות שינוי פרדיגמה עבור 1.5 מיליון נשים ברחבי העולם העוברות הפרייה חוץ-גופית כל שנה.

מקור: 

Griesinger. et al (2018). Reproductive BioMedicine, 109, 756

נושאים קשורים:  פרוגסטרון,  דידרוגסטרון,  תמיכה בשלב הלוטאלי,  פאזה 3,  רבייה נתמכת,  הפרייה חוץ גופית,  מחקרים
תגובות