לימפומת הודג'קין 12.02.2019

עמידות תאי T בפני TFG-β בסביבת גידול כאסטרטגיית טיפול בלימפומת הודג'קין

תאי T ספציפיים לגידול העמידים בפני TGF-β מתרחבים ומתמידים באופן בטוח במטופלים עם לימפומת הודג'קין ויכולים להוביל לתגובה קלינית מלאה אפילו במטופלים עם מחלה עמידה

לימפומה ע"ש הודג'קין (מקור: ויקיפדיה)
לימפומה ע"ש הודג'קין (מקור: ויקיפדיה)

ייצור של TFG-β - Transforming growth factor-β בסביבת גידולים מהווה מנגנון פוטנטי ונפוץ להתחמקות ממערכת החיסון. מנגנון זה מעכב את התפקוד וההתרחבות של תגובה חיסונית אשר מכוונת כנגד הגידול. לאור זאת, החוקרים ביצעו מחקר קליני שמטרתו לזהות את ההשפעה של ביטוי מאולץ של dominant-negative TGF-β receptor type 2 - DNRII על הבטיחות, השרידות והפעילות של תאי T מכווני גידול הניתנים בעירוי.

במחקר הגברת מינון זה, שמונה מטופלים עם לימפומת הודג'קין חיובית ל-EBV קיבלו 2-12 מנות של תאי T בכמות של 2X10^7 עד 1.5X10^8 תאים. תאי ה-T ביטאו DNRII עם ספציפיות לאנטיגנים גידוליים הנגזרים מ-EBV וחלבוני הממברנה - LMP-1 latent membrane protein ו-LMP-2 DNRII-LSTs. לא בוצע שימוש בכימותרפיה המפחיתה את כמות הלימפוציטים לפני עירוי תאי ה-T.

החוקרים מצאו כי ה-DNRII-LSTs היו עמידים למינונים מעכבים של TGF-β, in vitro, ושמרו על פעילותם הספציפית לאנטיגן של הגידול. לאחר עירוי, הסיגנל מתאי ה-T הטרנסגניים בדם פריפרי עלה פי 100, במדידת qPCRי(quantitative polymerase chain reaction) עבור הטרנסגן עם עלייה תואמת בתדירות של תאי T פונקציונאליים ספציפיים ל-LMP.

הרחבת תאי ה-T לא נמצאה קשורה עם רעילות חריפה או ארוכת טווח. DNRII-LSTs המשיכו לפעול עד לארבע שנים ומעלה. ארבעה מתוך שבעת המטופלים עם מחלה פעילה אשר היו זמינים להערכה השיגו תגובה קלינית אשר הייתה מלאה ובשניים מהם התגובה המשיכה מעל ארבע שנים ובכלל זה מטופל אחד אשר השיג תגובה חלקית בלבד לתאי T מכווני גידול אשר לא עברו מודיפיקציה.

מסקנת החוקרים היא כי תאי T ספציפיים לגידול העמידים בפני TGF-β מתרחבים ומתמידים באופן בטוח במטופלים עם לימפומת הודג'קין ללא כימותרפיה מפחיתת לימפוציטים קודמת. DNRII-LST יכולים להוביל לתגובה קלינית מלאה אפילו בחולים עם מחלה עמידה. ביטוי DNRII יכול להיות יעיל בגידולים אחרים אשר מנצלים מנגנון התחמקות זה ממערכת החיסון.

מקור: 

Bollard, C.M. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology . 36(11), 1128

נושאים קשורים:  מחקרים,  TGF-β,  תאי T טרנסגניים,  DNRII,  LMP
תגובות