הודעות 03.03.2019

הנחיות האיגוד לקרדיולוגית ילדים להפניה וביצוע בדיקת אקוקרדיוגרם עוברי

להלן המכתב שנשלח ליו"ר האיגוד לקרדיולוגית ילדים בנושא

אקו-לב. אילוסטרציה

לכבוד
פרופ' ליויה קפוסטה
יו"ר האיגוד לקרדיולוגית ילדים,

שלום רב,

בדיקת אקוקרדיוגרם עוברי
בשם האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה וחברות הבת של האיגוד, אנו פונים אליכם בזאת בבקשה להסיר מן האתר שלכם את נייר העמדה, שעניינו הנחיות להפניה וביצוע בדיקת אקוקרדיוגרם עוברי מיום 19/2/7,
http://www.iapc.org.il/news/guideline-07-02-2019/
וזאת עד לקיום דיון משותף לנציגי שני האיגודים שנקבע ליום 19/4/14 בהר"י, בהשתתפות פרופ' ליאוניד אידלמן.

כידוע נייר העמדה, כפי שפורסם על ידי האיגוד לקרדיולוגית ילדים, לא קיבל את אישור המכון לאיכות ברפואה והר''י, אינו תואם את נייר העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, ואינו משקף את הפרקטיקה הנוהגת
כיום. נוכח העובדה שרופאי הנשים הם אלה המנהלים את מעקבי ההיריון בקהילה ובבתי החולים, והם הגורם המפנה למומחים נוספים, יש חשיבות ממדרגה ראשונה להסכמה נרחבת בנושא ההנחיות לביצוע אקו לב עובר. קיום ניירות עמדה שונים ואף סותרים, עלול לפגוע באיכות הטיפול וליצור בלבול מיותר בקרב המטפלים, המבטחים השונים והמטופלות.

יתרה מכך, לאור המשקל המיוחד שבתי המשפט מייחסים לניירות עמדה של איגודים מדעיים, נייר העמדה שפורסם על ידי האיגוד לקרדיולוגית ילדים על כל מגבלותיו כפי שפורטו לעיל, עלול לחשוף את המוסדות הרפואיים והרופאים המבצעים כיום מעקבי הריון, שלא בצדק, לתביעות משפטיות, בטענה שלא פעלו בהתאם לנייר העמדה של האיגוד לקרדיולוגית ילדים.

חשוב לציין, כי למרות המחלוקת בינינו בנושא, אנו מאמינים כי חשוב להגיע להסכמה בנושא ההנחיות לביצוע אקוקרדיוגרם עוברי, ואולם בכל מקרה הנחיות כאלה מצריכות זמן הטמעה ואימוץ ע"י המבטחים השונים,
והמטפלים, כדי למנוע מצב שבו קיימות הנחיות כתובות סותרות שאינן מיושמות במלואן ע"י הגורמים הרלבנטיים.

לפיכך הננו מנחים את חברי האיגוד למיילדות וגינקולוגיה לנהוג ולאמץ אך ורק את נייר העמדה היחיד שקיבל אישור והכרה של הר''י. ללא קשר לנ''ל נודה לכם אם תפעלו בהתאם למבוקש, דבר שיאפשר דיון מקצועי פתוח והגעה להסכמות ללא משקעי עבר.

בכבוד רב,

פרופ' גוסטבו מלינגר יו"ר החברה הישראלית ל US
פרופ' רוני מימון, יו"ר
דר' נגה פורת, יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה
פרופ' יואב ינון, יו"ר החברה הישראלית לרפואת האם והעובר

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות