גירוי שחלתי 16.10.2019

תוצאים ביילוד ומומים מולדים בילדים שנולדו בהפריה מלאכותית ובתמיכת Dydrogestone

מחקר השוואתי של תוצאי הבטיחות ליילוד בין משטר גירוי שחלתי ב-GnRH כמקובל לבין גירוי על ידי דידרוגסטון ו-hMG

דידרוגסטון (Dydrogestone – Dyg, Duphaston) הוא חלופה ל-Progestin עבור גירוי שחלתי עם תוצאות דומות באשר לשאיבת ביציות ותוצאי הריון. עם זאת, לא ברור מהם תוצאי הבטיחות ליילוד והאם התרופה מובילה למומים מולדים.

במחקר עוקבה היסטורי זה נכללו 3,556 יילודים שנולדו לאחר הפריה מלאכותית בה הוחזרו 1,429 עוברים בתמיכת דידרוגסטון u-hMG - Human Menopausal Gonadotropin, או זרז ל-GnRH בפרוטוקול קצר (2,127 ילודים) בין ינואר 2014 לבין דצמבר 2017.

מידע על יילודים נאסף על ידי שאלונים או עיון בתיק הרפואי שמתייחס לשבעת הימים שלאחר הלידה. הקשר בין משטרי גירוי שחלתי שונים לבין התוצאים נותחו על ידי מודלים סטטיסטים מתאימים ועברו תקנון לערפלנים.

בתאומים ובהריונות יחיד, מאפייני הלידה והיילוד, ובכלל זה דרך הלידה, מין היילוד, גיל ההריון, משקל הלידה ואורך היילוד היו דומים בין שני הפרוטוקולים.

לא נראה הבדל בשיעור התוצאים הבלתי רצויים בשני הפרוטוקולים (משקל לידה נמוך או נמוך מאוד, לידה מוקדמת או מוקדמת מאוד, ילוד קטן או גדול לגיל ההריון או תמותת ילוד.

שיעור מומים מולדים היה דומה בין שני הפרוטוקולים (1.12% לעומת 1.08%) לפרוטוקול שכלל דידרוגסטון לעומת GnRH, יחס הסיכויים בהריונות יחיד 0.98, רווח בר-סמך 95%: 0.4-2.39; יחס הסיכויים בתאומים 0.9, 0.33-2.41).

מקור: 

Huang J. et al (2019). Drug Des Devel Ther. 2019 Jul 26;13:2553-2563;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מומים ביילוד,  פריון,  דידרוגסטון,  מחקר עוקבה,  גירוי שחלתי
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו