תסמינים בדרכי השתן 17.10.2019

האם התמחותו של הרופא המטפל משפיעה על משך הטיפול בחסמי אלפא?

מטרת המחקר שנערך בהולנד היתה לבחון את שיעורי המשך הטיפול עם חסמי אלפא, הניתן על ידי אורולוג או רופא משפחה ולנבא את הפסקת הטיפול לאחר שנה

הקווים המנחים של האורולוגים ורופאי המשפחה בהולנד שונים בכל הנוגע למשך הטיפול עם חסמי אלפא בתסמינים בדרכי השתן התחתונות.

תרופות ממשפחת חסמי אלפא (α-Blockers) נפוצות כטיפול בתסמינים בדרכי השתן התחתונות (LUTS – Lower urinary tract symptoms) אצל גברים. הקווים המנחים של רופאי משפחה בהולנד בנוגע לטיפול ב-LUTS אצל גברים כוללים הנחיה להפסקת הטיפול לאחר הצלחה של הטיפול שנמשכה 3-6 חודשים. לעומת זאת, הקווים המנחים של האורולוגים לא תומכים בהנחיה הזאת. כמו כן, לא ברור האם ההבדלים בהנחיות מובילים לדפוסים שונים של המשך או הפסקת הטיפול עם חסמי אלפא.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את שיעורי המשך הטיפול עם חסמי אלפא, הניתן על ידי אורולוג או רופא משפחה ולנבא את הפסקת הטיפול לאחר שנה.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מוקדם שבחן את דפוסי מתן המרשמים לחסמי אלפא לטיפול בגברים הולנדים בין 2006 ל-2014. החוקרים השתמשו במאגר מידע השייך לאוניברסיטת גרונינגן שתיעד מתן מרשמים ונקרא IADB.nl. המטופלים שנכללו במחקר היו גברים בגילאי 30 ומעלה שקיבלו מרשם לחסמי אלפא פעם ראשונה בין 2006 ל-2013. החוקרים ניתחו את ההמשכיות של מתן המרשמים.

מאגר המידע כלל 12,191 מטופלים שקיבלו לפחות מרשם אחד של חסמי אלפא מאורולוג (44.5%) או מרופא משפחה (55.5%). החציון של תקופת הטיפול אצל מטופלים שקיבלו את המרשם מרופא משפחה היה 210 ימים, בהשוואה ל-150 ימים אצל מטופלים שקיבלו את המרשם מאורולוג. מתוך כל המטופלים, 60.3% (מרשם מרופא משפחה) ו-66.1% (מרשם מאורולוג) הפסיקו את הטיפול (Chi-square p< 0.001). בנוסף, החוקרים מצאו כי שיעורי הפסקת הטיפול היו תלויי גיל, כאשר נצפו שיעורי הפסקה גבוהים יותר בקרב מטופלים צעירים יותר.

במחקר הנוכחי נמצא כי שיעורי הפסקת הטיפול לאחר שנה מתחילתו היו גבוהים. כמו כן, למרות ההבדלים בקווים המנחים של רופאי המשפחה והאורולוגים בנוגע להפסקת הטיפול, החוקרים לא הצליחו לזהות הבדל קליני רלוונטי בשיעורי הפסקת הטיפול (הזמניים).

מקור:

Hordijk, I.M.J. et al. (2019) World Journal of Urology 37,8.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אורולוגיה,  רפואת משפחה,  חסמי אלפא,  תסמינים בדרכי השתן התחתונות,  הפסקת טיפול,  קווים מנחים
תגובות