SPRM 09.12.2019

מודולטורים סלקטיביים לקולטני פרוגסטרון בסרטן שד מוקדם

שלב II של ניסוי קליני אקראי מבוקר פלצבו

סרטן השד + HER2. אילוסטרציה

מודולטורים סלקטיביים לקולטני פרוגסטרון (SPRMs) מראים פעילות פרה-קלינית כנגד סרטן שד רגיש להורמונים, אך לא נבדקו בחולים עם גידולים מוקדמים שלא עברו טיפול מקדים.

קבוצת חוקרים אמריקאים מפרסמים החודש תוצאות ניסוי קליני שלב 2 עם כפל סמיות של מתן פומי של טלפריסטון אצטט (telapristone acetate TPA)י12 מ"ג מדי יום בהשוואה למתן פלצבו. בניסוי זה 70 חולות סרטן השד בשלב מוקדם חולקו באקראי 1: 1 (ריבוד עפ"י ססטוס גיל מעבר) וטופלו במשך 2-10 שבועות לפני ניתוח. המדד המרכזי היה שינוי ב-Ki67 בין ביופסיה אבחנתית לדגימות ניתוחיות. הערכה של ביטוי גנים לפני הטיפול ואחריו הוערכה באמצעות ריצוף RNA וניתוח העשרה להגדרת גנים (GSEA) שבוצע כדי לקבוע מסלולי איתו שעברו הגברה כתגובה לטיפולי TPA ופלצבו.

בקרב 61 נשים בהן היה ניתן לבצע הערכה (29 פלצבו ו-32 TPA)י91% מהגידולים היו חיוביים ל-ER / PR. הממוצע של Ki67 ירד ב-5.5% בכל הנשים שטופלו ב-TPAי(p = 0.003), וב-4.2% בקרב כל הנשים שטופלו בפלצבו (p = 0.04). לאחר ריבוד עפ"י גיל המעבר, הירידה ב-Ki67 נותרה מובהקת סטטיסטית בקרב 22 נשים שקיבלו את הטיפול טרום גיל המעבר (p = 0.03). ניתוח ביטוי גנים דיפרנציאלי לא הראה תוצאות מובהקות.

עם זאת, בקבוצת משנה של גידולים שהמחישו ירידה יחסית של 30% ב-Ki67 בקבוצת ה-TPA, נמצא שגנים הקשורים להתקדמות מחזור התא, ואלה הקשורים ב-HER2 הראו הפחתה בביטוי. לעומת זאת, לא זוהו מסלולים מוגברים באופן מובהק בקבוצת הפלצבו.

החוקרים מסכמים כי חולים שטופלו ב-TPA אשר ה-Ki67 שלהם ירד ב -> 30% הדגימו אות אנטי-פרוליפרטיבי סלקטיבי, עם השפעה פוטנציאלית חשובה על הגנים של HER2. מכאן שהערכת SPRMs במחקר ניאו-אדג'ובנטי הינה ראויה בשלב זה, תוך מתן תשומת לב לחיזוי התגובה לטיפול ב-SPRM, והכללת נשים לפני גיל המעבר.

מקור:

Lee, Oukseub, Megan E. Sullivan, Yanfei Xu, Chiara Rodgers, Miguel Muzzio, Irene Helenowski, Ali Shidfar et al. "Selective progesterone receptor modulators in early stage breast cancer: a randomized, placebo-controlled Phase II window of opportunity trial using telapristone acetate." Clinical Cancer Research (2019): clincanres-0443.

נושאים קשורים:  SPRM,  סרטן השד,  קולטן HER2 2 חיובי,  מודולטורים סלקטיביים לקולטני פרוגסטרון,  גיל המעבר,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך