צנתור לב 12.12.2019

אי התאמה של שתל לאחר החלפת מסתם אאורטלי בצנתור

מחקר מצא כי מסתם בעל התרחבות עצמית קשור בשכיחות נמוכה יותר לאי התאמה של השתל בהשוואה למסתמים שמקובעים באמצעות בלון, בעיקר במטופלים עם מדד שטח גוף גדול יותר

החלפת מסתם ניתוחית (אילוסטרציה)

אי התאמה של השתל נמצאה קשורה לעלייה בתמותה במטופלים לאחר החלפת מסתם אאורטלי באמצעות צנתור. נכון להיום, לא קיימים מספיק נתונים על השכיחות של אי התאמה של השתל כתלות במיקום, מעל הטבעת המסתמית (supra-annular) או בתוך הטבעת המסתמית (intra-annular). זאת במקרים של החלפת מסתם לבבי באמצעות צנתור.

מחקר השווה את השכיחות של אי התאמת השתל לאחר השתלה של מסתמים בעלי יכולת התרחבות עצמית (Self-expandable valves) לעומת מסתמים שמקובעים באמצעות בלון (Balloon-expandable valves).

סך כולל של 757 מטופלים שטופלו עם מסתם בעל יכולת התרחבות עצמית (CoreValve, Evolut R) או עם מסתם שמקובע באמצעות בלון (SAPIEN THV/XT/3) נרשמו לאנליזת המחקר, בין אוגוסט 2007 ליוני 2017. אי התאמה של השתל סווגה על פי שטח הפתח האפקטיבי שנמדד בשחרור מבית החולים וחולקה לדרגות לפי מדד שטח גוף (body surface area), לדרגה חמורה (מתחת ל-0.65 ס"מ בריבוע למטר בריבוע) או בינונית (0.65 עד 0.85 ס"מ בריבוע למטר בריבוע) באוכלוסיה הכללית. באוכלוסיה של הסובלים מהשמנת יתר (מדד מסת גוף של 30 ק"ג למטר בריבוע ומעלה) דורגה גם כן כדרגה חמורה (מתחת ל-0.60 ס"מ בריבוע למטר בריבוע) או בינונית (0.60 עד 0.90 ס"מ בריבוע למטר בריבוע).

לאחר התאמה לפי Propensity Score נמצאו 224 זוגות שהותאמו. בשחרור מבית החולים, מסתם בעל יכולת התרחבות עצמית נמצא קשור בשכיחות נמוכה יותר לאי התאמה של השתל בהשוואה למסתמים שקובעו באמצעות בלון (אי התאמה של השתל, 33.5% לעומת 46.9%, P=0.004; אי התאמה חמורה של השתל, 6.7% לעומת 15.6%, P=0.003).

השכיחות הנמוכה של אי התאמה חמורה של השתל במסתמים שקובעו באמצעות בלון נצפתה אפילו במטופלים עם טבעת מסתמית (annulus) גדולה יותר.

במטופלים עם מדד שטח גוף מעל 1.83 מטר בריבוע היתה שכיחות נמוכה יותר משמעותית של אי התאמה של השתל, כאשר טופלו עם מסתם בעל יכולת התרחבות עצמית בהשוואה למסתם שקובע באמצעות בלון. לעומת זאת, לא היה הבדל משמעותי במטופלים עם מדד שטח גוף של 1.83 מטר בריבוע ומטה. כמו כן, לא נמצאה כל השפעה של אי התאמת השתל על תמותה קרדיווסקולרית או על הסיווג הפונקציונלי של NYHAי(New York Heart Association), לאחר שנה.

מסקנת החוקרים היתה כי מסתם בעל יכולת התרחבות עצמית קשור עם שכיחות נמוכה יותר של אי התאמת השתל, בהשוואה למסתם שקובע באמצעות בלון. זאת ללא קשר לשטח הטבעת המסתמית (Annulus). ההבדל בתוצא נבע בעיקר ממטופלים גדולים יותר, עם מדד שטח גוף מעל 1.83 מטר בריבוע.

מקור: 

Okuno T. et al. (2019) The Journal of American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions. 12, 2173

נושאים קשורים:  מחקרים,  היצרות מסתם אאורטלי,  אבי העורקים,  שתל,  צנתור,  החלפת מסתם,  טבעת מסתמית
תגובות