לידה ממושכת 02.02.2020

שיעורי תחלואה של האם והיילוד לאחר לידה ממושכת

מטרת המחקר היתה להעריך האם נשים ויילודים לאחר לידה שנמשכת מעל שש שעות בשלב הפעיל נמצאים בסיכון מוגבר לתוצאים בלתי רצויים

במחקר העריכו האם נשים עם לידה שנמשכת מעל שש שעות בשלב הפעיל נמצאות בסיכון מוגבר לתוצאים בלתי רצויים להן וליילוד. הבדיקה התקיימה לאחר הכנסה של הנחיות מיילדותיות חדשות.

מחקר זה היה מחקר עוקבה היסטורי בנשים לקראת לידה ראשונה, במועד עם עובר אחד במצג ראש שילדו ב-Cedars Sinai החל מאוגוסט 2016 ועד ספטמבר 2017. נשים נכללו במחקר במידה והן התקדמו לשלב הפעיל של הלידה, שהוגדר כפתיחה של 6 ס"מ או יותר.

הנשים חולקו לשלוש קבוצות בהתבסס על משך הזמן בו הגיעו לפתיחה מלאה: שלב פעיל רגיל בו היה שינוי בפתיחה של ס"מ לפחות במשך של עד לארבע שעות, שלב פעיל מוארך קלות בו שינוי של ס"מ או פחות בפתיחה התרחש לאחר 4-6 שעות ושלב פעיל מוארך מאד בו שינוי של ס"מ או פחות התרחש לאחר שש שעות. קצב השינוי הוערך בעזרת בדיקות של מצב צוואר הרחם.

התוצא העיקרי היה תוצא משולב של תחלואה אימהית לפי הקבוצות הנ"ל. התוצא המשני היה תוצא משולב של תחלואה ליילוד.

החוקרים שיערו שנשים עם שלב לידה פעילה מוארך מאוד היו בעלות שיעורים גבוהים של תוצאים בלתי רצויים בהשוואה לנשים עם שלב לידה פעילה באורך רגיל. אנליזות לרגרסיה בוצעו כדי להשוות את התוצאים לאם וליילוד לפי קבוצות.

במהלך תקופת המחקר אירעו 2,559 לידות, מתוכן 2,378 (90.8%) היו לידות נרתיקיות. התחלואה לאם וליילוד היתה יותר גבוה ככל שהלידה התארכה.

עבור תחלואה אימהית – לידה מוארכת מאוד (42.0%) בהשוואה ללידה עם שלב פעיל רגיל (22.6%) היתה קשורה ביחס סיכויים מתוקנן של 2.15 (רווח בר-סמך 95%: 1.62-2.86); שלב פעיל מוארך קלות (39.5%) לעומת לידה רגילה (22.6%) היה קשור ביחס סיכויים מתוקנן של 2.18 (1.67-2.84).

תחלואה ליילוד – לידה מוארכת מאוד (19.8%) לעומת לידה רגילה (13.8%) היתה קשורה ביחס סיכויים מתוקנן של 1.38 (0.98-1.96); שלב פעיל מוארך קלות (19.4%) לעומת לידה רגילה (13.8%) היה קשור ביחס סיכויים מתוקנן של 1.44 (1.04-1.99). התוצא המשולב לאם וליילוד לא היה שונה באופן משמעותי בין לידה מוארכת קלות ללידה מוארכת מאוד.

לסיכום, שיעור התחלואה לאם היה גדול יותר בנשים בהן השינוי בצוואר הרחם במהלך השלב הפעיל של הלידה היה מוארך מעט או מוארך מאוד בהשוואה לשינוי רגיל בקצב. שיעור זה לא היה שונה כאשר בוצעה השוואה בין הקבוצה שבה שלב זה היה מוארך מעט או מוארך מאוד.

מקור: 

Govindappagari S. et al (2020). Obstetrics & Gynecology: Volume 135 - Issue 1 - p 185-193;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  תחלואה לאם וליילוד,  משך לידה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות