הודעות 22.03.2020

מגבלות בפעילות יחידות IVF עקב מגפת הקורונה

להלן ההנחיות לאור המלצת המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגיה וגנטיקה

לכבוד כלל מנהלי יחידות IVF שלום רב,

לאור המלצת המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגיה וגנטיקה ודיון שנערך בצט"מ (צוות טיפול במגפות), אבקש להבהיר כי החל מיום א' 22.3.2020, אין להתחיל מחזורי הפריה חוץ גופית חדשים. מחזורים קיימים יוכלו להמשיך רק אם יש זקיק מוביל מעל 15 מ"מ. חריג לעניין זה – נשים לפני טיפול אונקולוגי.

בברכה,

ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

העתק:
מר משה בר סימן טוב - המנהל הכללי, משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו - המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות
פרופ' סיגל סדצקי - ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר בעז לב - יו"ר הצט"מ
ד"ר סיגל טאוב - ליברנט, ראש אגף רפואה כללית, משרד הבריאות
טליה פליישמן - ממננה ארצית, יישום סטנדרטים, אגף רפואה כללית, משרד הבריאות
אליעזר שלו - יו"ר המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה
אדריאן שולמן - יו"ר אילה

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות