הודעות 29.06.2020

קווים מנחים לבחינות שלב ב'

קווים מנחים לנבחנים ולבוחנים לפני שלב ב'

בחינה (אילוסטרציה)
בחינה (אילוסטרציה)

רקע:
בשנים האחרונות קיימת מגמה ההולכת ומתגברת של ''נדידת'' מתמחים בתקופת ההכנה לבחינות שלב ב' בין המחלקות השונות בארץ בבקשה לקיום ימי לימוד מרוכזים לצורך הכנה לבחינה, בנוסף להשתתפות ערה בימי הכנה מרוכזים למתמחים מכל הארץ המאורגנים ע''י חברות בת שונות.

הבעייתיות בנושא:

  1. בעיה אתית שנוצרת הינה היכרות מוקדמת בין הבוחנים לחלק מהמתמחים/ תלמידים, הכרת השאלות ''החביבות'' על הבוחנים ומתן עדיפות לנבחנים אלו הנבחנים בבחינות בע''פ מול אותם בוחנים.
  2. חוסר שיוון בין מתמחים שמצליחים להתארגן למשימות אלו לבין אחרים שאינם יכולים להשתתף בסבבים הללו.
  3. עומס רב על מומחים בודדים הנושאים בנטל ההוראה היזומה בשל חוסר רצונם להשיב בשלילה לפניות הללו.

דרכים לפתרון:
לאחרונה נבנה מערך סימולציות ולומדה מקוון המאפשר לכל הנבחנים את אותה חשיפה, פותר אתם מהתרוצצויות ברחבי הארץ ואיבוד זמן רב בנסיעות ומונע שחיקה מהבוחנים שמשתתפים במספר מצומצם של לומדות. צורת למידה זו אינה מקנה יתרון יחסי לנבחנים מסוימים ולפיכך הנה אתית יותר.

המלצת ועד ומועצת האיגוד בישיבתם מיום 2020/6/24 ד' הינה לכוון את המתמחים הניגשים לבחינת שלב ב' והמומחים בחברות הבת השונות להשתתף בלמידה מאורגנת מקוונת לפני הבחינות כפי שאורגנה בתקופה זאת ואף להרחיבה ולשפרה (לפי הצורך).

מובן שלא יתכן מצב שבוחן יבחן מתמחה אשר היה אצלו בהכנה והייתה להם היכרות אישית מתוקף הכנה זו. ועד ומועצת קוראים לוועדת הבחינות לקראת שלב ב' לדאוג להימנע ממצב כזה ולעדכן את הבוחנים בתחילת כל יום בחינה לגבי קווים מנחים אלו.

תחילת נוהל זה: 1.8.2020

isog@ima.org.il

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות