פוריות הגבר 27.10.2020

עקה חמצונית, תקינות הזרע ו-DNA – מה הקשר?

ממצאים חדשים על סיבות ליצירת זרע פגום והקשר שבין עקה חמצונית, שבריריות ה-DNA ופוריות הגבר

ידוע שאיכות הזרע יורדת עם הגיל. נוכחות של נזק ל-DNA באחוז גבוה של זרעונים בדגימת זרע גולמית קשורה לפוריות ירודה אצל הגבר בהתעברות טבעית וגם בהזרעה תוך רחמית.

במחקר זה ביקשו החוקרים מבוסטון (Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston IVF) וברצלונה (Clinica EUGIN) לאשש ממצאים חדשים בקשר שבין העקה חמצונית, שבריריות ה- DNA ואיכות הזרע. המאמר פורסם בכתב העת Human Reproduction.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי של  16,945 דגימות זרע שנבדקו במעבדת ייחוס אחת בין ינואר 2010 לדצמבר 2018. כל הגברים עברו הערכת פוריות.

קבוצה זו חולקה לשבע קטגוריות גיל: <30, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50 עד <54 ו- ≥55 שנים. הגיל הממוצע היה 37.6 שנים (סטיית תקן 6.8). אינדקס פיצול DNA של זרע (DFI) וכתמימות גבוהה של דנ"א (HDS) חושבו באמצעות ספירת תאים בזרימה (FLOW CYTOMETRY).

רמות העקה חמצונית נמדדו על ידי בדיקת תוספי העקה חמצוני (OSA) באמצעות ספקטרופוטומטריה. ANOVA עם ניתוח ניגודיות פולינומי משוקלל שימש להערכת מגמות עבור ערכי DFI, OSA ו-HDS בכל קטגוריות הגיל.

ממוצע DFI גדל באופן משמעותי בכל קבוצות הגיל (Ptrend <0.001) כאשר . OSA היה הנמוך ביותר בקרב חולים מתחת לגיל 30 (ממוצע 3.6, סטיית תקן 1.0) וגם עלה ככל שהגיל עלה (Ptrend <0.001). היה הבדל מובהק סטטיסטית בין קבוצות הגיל בכל אחד משלושת הפרמטרים (P <0.001). היתה מגמה ליניארית משמעותית עבור DFI, OSA ו-HDS בשבע קטגוריות הגיל (P <0.001). בקרב חולים עם DFI גבוה, חלה ירידה במגמת תלות הגיל בחולים שנצפו עם OSA גבוה (P <0.001).

לסיכום, יש חשיבות להבנת הנזק לדנ"א ו/ או למצב חמצוני בזרע לא פחות מאשר להבנת סטיות כרומוזומליות בביצית. יש צורך במחקרים נוספים כדי להעריך את ההשפעה של אבהות בגיל מתקדם על הגנום הגברי ובסופו של דבר על בריאות הצאצאים.

מקור:

D A Vaughan, E Tirado, D Garcia, V Datta, D Sakkas, DNA fragmentation of sperm: a radical examination of the contribution of oxidative stress and age in 16 945 semen samples, Human Reproduction, Volume 35, Issue 10, October 2020, Pages 2188–2196, doi.org/10.1093/humrep/deaa159

נושאים קשורים:  מחקרים,  זרע,  עקרות הגבר,  פוריות
תגובות