קרבופלטין 04.03.2021

טיפול עם בווסיזומאב משפר שרידות במטופלי מלנומה מוקוזלית

מחקר פאזה 2 של בווסיזומאב בשילוב עם קרבופלטין ופקליטקסל במטופלי מלנומה מוקוזלית מתקדמת נאיבית

מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)
מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)

מלנומה מוקוזלית היא גידול וסקולרי עם פרגנוזה גרועה מאוד. במחקר זה, החוקרים ביקשו לאבחן את האפקטיביות והבטיחות של הטיפול עם בווסיזומאב בשילוב עם קרבופלטין ופקליטקסל במטופלי מלנומה מוקוזלית מתקדמת נאיבית.

המטופלים חולקו באופן אקראי למספר קבוצות, המטופלים קיבלו קרבופלסטין בשילוב עם פקליטקסל (175 מ"ג) פעם בארבעה שבועות. קבוצה אחת קבילה בנוסף בווסיזומאב פעם בשבועיים. נקודת הסיום העיקרית של המחקר הייתה התקדמות ללא מחלה.

למחקר גויסו 114 מטופלים. הזמן החציוני של הישרדות ללא מחלה היה ארוך יותר בקבוצה שקיבלה בווסיזומאב (4.8 חודשים, רווח בר-סמך של 95%, 3.6-6 חודשים). זאת לעומת הזרועה ללא בווסיזומאב (3 חודשים, רווח בר סמך של 95%, 1.7-4.3 חודשים). יחס הסיכונים (hazard ratio) שהתקבל היה 0.461 (רווח-בר סמך של 95%, 0.306-0.695, p<0.001). התגובה האובייקטיבית הייתה 19.7%  ו-13.2% בהתאמה בשתי הקבוצות (p=0.384). החציון של ההישרדות הכוללת היה ארוך יותר בקבוצה שקיבלה בווסיזומאב לעומת הקבוצה שלא קיבלה בווסיזומאב (13.6 חודשים לעומת 9 חודשים, יחס סיכונים של 0.611, רווח בר סמך של 95%, 0.407-0.917, p=0.017). לא נצפו אירועים בטיחותיים חריגים.

החוקרים סיכמו ששרידות ללא מחלה ושרידות כוללת גדולה יותר במטופלי מלנומה מוקוזלית שקיבלו בווסיזומאב בנוסף לקרבופלטין ופקליטקסל. זאת לעומת מטופלים שקבילו קרבופלטין ופקליטקסל בלבד. נדרש ניסוי פאזה 3 על מנת לאמת את היתרונות בטיפול זה.

מקור: 

Yan X, Sheng X, Chi Z, Si L, Cui C, Kong Y, et al. Randomized Phase II Study of Bevacizumab in Combination With Carboplatin Plus Paclitaxel in Patients With Previously Untreated Advanced Mucosal Melanoma. J Clin Oncol [Internet]. 2021 Jan 14;JCO.20.00902. 

נושאים קשורים:  קרבופלטין,  בווציזומאב,  מלנומה מוקוזלית,  מחקרים
תגובות