סלפינגופרקטיומה דו צדדית 19.04.2021

תפקוד קוגניטיבי ואיכות חיים לאחר ניתוח סלפינוגפרקטיומיה דו צדדי

במחקר נמצא: נשים לאחר פרוצדורה של סלפינגופרקטיומה דו צדדית עלולות לחוות ירידה קוגניטיבית בששת החודשים הראשונים לאחר הניתוח

ניתוח סלפינוגופרקטומיה דו צדדית להפחתת סיכון לממאירות הוא אסטרטגיה אפקטיבית על מנת למנוע קרצינומת אגן סרוטית לנשים בסיכון גבוה לסרטן שחלות. אולם, תוצאה ישירה של הפרוצדורה היא מנופאוזה מורדמת. חסר מידע בספרות על מנת לתת יעוץ מתאים לנשים הללו על ההשפעה של מנופאוזה מוקדמת על תפקוד קוגניטיבי ואיכות חיים.

המחקר הוא מחקר פרופסקטיבי בנשים פרה מנופאוזליות בסיכון גבוה לסרטן שחלות שמטרתו לקבוע שינויים קוגניטיביים לאחר ניתוח סלפינוגפרקטומיה דו צדדית וההשפעה של טיפול הורמונלי על קוגניציה. המשתתפות ענו על שאלון הערכה קוגניטיבית (Functional Assessment of Cancer Therapy cognitive questionnaire) לפני ואחרי, כמו גם שאלות על איכות חיים - 6,12 ו-18 חודשים לאחר ביצוע הפרוצדורה. המידע נאסף ונבדקו שינויים לאורך זמן באמצעות שימוש במודל רגרסיה מעורבת ורגרסיה לוגיסטית.

במחקר השתתפו 57 נשים בסה"כ. מתוכן 63% קיבלו טיפול הורמונלי. 6 חודשים לאחר הניתוח, הקוגניטיבי הסובייקטיבית צנחה ב-5.5 נקודות בסה"כ (4.4 במשתתפות שלא קיבלו טיפול הורמונלי ו-6 בכאלה שקיבלו טיפול הורמונלי), p=0.003. תחומי קוגניציה אחרים שנבדקו לא השתנו באופן משמעותי לאורך הזמן או ביחס לשימוש בטיפול הורמונלי. הפרעת שינה הייתה נפוצה מאוד בכל המשתתפות, ללא תלות בטיפול הורמונלי. דיכאון בדיווח עצמי השתפר לאחר ביצוע הפרוצדורה (p=0.004).

נשים בסיכון גבוה לסרטן שחלות אשר עוברות פרוצדורה של סלפינגופרקטיומה דו צדדית עלולות לחוות ירידה קוגניטיבית ב-6 חודשים הראשונים לאחר הניתוח. טיפול הורמונלי גורם לירידה סובייקטיבית בקוגניציה לאחר ביצוע הפרוצדורה. כמו כן, לאחר הפרוצדורה יש היארעות מוגברת של הפרעות שינה ללא תלות בטיפול הורמונלי.

מקור:

Chang H, Kamara D, Bresee C, Lester J, Cass I. Short-term impact of surgically induced menopause on cognitive function and wellbeing in women at high risk for ovarian cancer following risk-reducing bilateral salpingo-oophorectomy. Menopause [Internet]. 2021 Apr;28(4):354–9. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  ירידה קוגניטיבית,  סרטן שחלות,  סלפינוגופרקטומיה דו צדדית
תגובות