סרטן השד 27.04.2021

האם חזרה מקומית של סרטן השד קשורה בגורמים גנטיים ספציפיים?

המחקר בחן את גורמי הסיכון המולקולריים לחזרה מקומית של סרטן השד והאם ניתן לייצר סיווג גנטי שיאפשר לנבא חזרה מקומית של הגידול

בכתב העת Radiotherapy & Oncology פורסם מחקר מקרה-ביקורת הבוחן את גורמי הסיכון לחזרה מקומית של סרטן השד בקרב מטופלות צעירות עם סרטן שד שקיבלו טיפול משמר שד באופן אקראי במסגרת מחקר ה-Young Boost Trial, עליו מתבסס המחקר הנוכחי.

במחקר נכללו 2,421 מטופלות מגיל 50 שנים ומטה שחולקו באופן אקראי לזרוע בה קיבלו המטופלות קרינה בעצמה של 16 Gy וזרוע בה קיבלו טיפול בעצמה של 26 Gy, לאחר ניתוח משמר שד ובנוסף להקרנה של השד כולו בעצמה של 50 Gy.

במסגרת עבודת המקרה-ביקורת הנוכחית נערכה השוואה בין מטופלים אצלם התפתחה חזרה של המחלה (המקרים) לבין מטופלים אצלם לא אירעה חזרה (הביקורת), ביחס של שלושה מטופלי ביקורת לכל מקרה. בין הקבוצות נערכה השוואה של גורמים קליניקופתולוגיים, מספר חזרות (copy number) ופרופילים של ביטוי גנים של הגידולים הראשוניים, כמו גם השוואה בין הגידולים הראשוניים לחזרות המקומיות.

במחקר נמצא כי השיעור המצטבר לחמש שנים של חזרה מקומית היה 1.07% (רווח בר-סמך 95%: 0.72-1.59%), והשיעור המצטבר ל-10 שנים היה 2.56% (רווח בר-סמך 95%: 1.81-3.62%). בניתוח של תת קבוצה של גידולים ראשוניים וחזרות מקומיות נצפה דמיון במאפיינים ההיסטופתולוגיים (n=15), במספר החזרות (n=13) ובפרופילים של הביטוי הגנטי (n=14).

תת-הסוג הבסיסי הראה קשר חזק לחזרות מקומיות הן בניתוח חד-משתני והן בניתוחים רבי משתנים. בקרב קבוצת הביקורת זוהו מוטציות CCND1 בשכיחות גבוהה יותר, בעוד בקבוצת המקרים מוטציות FGFR1 ו-IGF1R היו שכיחות יותר. שינויים מסוג upregulation בבקרה הגנטית של מסלול ה-p53 נמצאה יותר בגידולים החוזרים מאשר באלה שלא נטו לחזור. במחקר לא ניתן היה ליצור סיווג גנומי לחזרות מקומיות.

לסיכום, כל החזרות המקומיות שנבחנו היו חזרות גנומיות אמיתיות. על אף ההבדלים שנצפו במספר החזרות ובביטוי הגנומי בקבוצת הגידולים החוזרים לקבוצה של הגידולים שלא חזרו, לא ניתן היה לזהות וליצור סיווג לחזרות מקומיות.

מקור:

Bosma, Sophie C J et al. Radiotherapy & Oncology. 2021 Mar;156:127-135. doi: 10.1016/j.radonc.2020.11.025.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  טיפול משמר שד
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות