זיבה 05.05.2021

שטיפת פה מחטאת למניעת זיבה – האם זה באמת עובד?

האם השימוש בשטיפת פה מחטאת מסוג ליסטרין מפחית את היארעות מקרי הזיבה בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים?

ישנה היארעות גוברת של מקרי זיבה ועמידות לתכשירים אנטי מיקרוביאליים. במחקר OMEGA, שתוצאותיו פורסמו בכתב העת The Lancet Infectious Disease, חוקרים השוו את יעילותן של שטיפות פה מסוג ליסטרין (Listerine) וביוטן (Biotène) במניעת זיבה, בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים (MSM).

הניסוי הוגדר כרב מרכזי, בעל זרועות מקבילות, כפול סמיות, אקראי ומבוקר, ונערך בקרב MSM בשלושה מרכזים עירוניים לבריאות מינית ומרפאה כללית אחת באוסטרליה. תנאי ההכללה במחקר כללו אבחנה עם זיבה אורופרינגיאלית על ידי בדיקת NAATי(nucleic acid amplification test) במהלך 30 הימים הקודמים וגיל בין 16-24 שנים. בסך הכל השתתפו במחקר 530 גברים, בין השנים 2016-2018.

המשתתפים חולקו באופן ממוחשב, אקראי וביחס של 1:1 לקבלת ליסטרין (n=266, התערבות) או ביוטן (n=264, ביקורת). המשתתפים, הקלינאים, אוספי הנתונים, מנתחי הנתונים ומעריכי התוצאות היו עיוורים להקצאת ההתערבויות.

המשתתפים הונחו לבצע שטיפה של הפה וגרגור עם 20 מ"ל של נוזל לשטיפת פה, למשך 60 שניות ולפחות פעם אחת ביום במשך 12 שבועות. מטושים מחלל הלוע נאספו על ידי אחיות מחקר כל שישה שבועות, והמשתתפים סיפקו דגימות רוק כל שלושה שבועות לבדיקה של ניסריה גונוריאה באמצעות NAAT ו-PCR כמותי.

התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור ה-MSM שאובחנו עם זיהום של ניסריה גונוריאה אורופרינגיאלית בכל שלב במהלך 12 שבועות המעקב. תוצאה חיובית הוגדרה באמצעות בדיקת מטוש אורופרינגילאי או דגימת רוק על ידי NAAT, וההיארעות המצטברת של זיבה אורופרינגיאלית בביקור בשבוע 12.

ניתוח מתוקנן לפי הכוונה לטפל בוצע עבור התוצא המרכזי, וכלל גברים שסיפקו לפחות דגימת מעקב אחת במהלך 12 שבועות המחקר; 227 (86%) גברים בקבוצת הביוטן ו-219 (82%) בקבוצת הליסטרין.

החוקרים מצאו כי זיבה אורופרינגיאלית זוהתה בקרב 10 (4%) מתוך 227 ה-MSM בקבוצת הביוטן וב-15 (7%) מתוך 219 בקבוצת הליסטרין (הבדל סיכון מתוקנן 2.5%, רווח בר סמך 95% -1.8 עד 6.8). ההיארעות המצטברת של זיבה אורופרינגיאלית בשבוע 12 לא היתה שונה בין שתי קבוצות הניסוי (הבדל סיכון מתוקנן 3.1%, רווח בר סמך 95% -1.4 עד 7.7).

החוקרים סיכמו כי השימוש בליסטרין לא הפחית את היארעות מקרי הזיבה האורופרינגיאלית בהשוואה עם ביוטן. אולם, מחקרים קודמים מציעים כי שטיפת פה עשויה להפחית את יכולת ההדבקה של זיבה אורופרינגיאלית. על כן, נחוצים מחקרים נוספים שיבחנו את יעילותן של שטיפות פה בעיכוב פעילותו של המחולל ניסריה גונוריאה, כדי לקבוע האם הן עשויות לשמש כאמצעי למניעת הדבקה.

מקור:

Chow EPF, Williamson DA, Hocking JS, et al. Lancet Infect Dis. 2021;S1473-3099(20)30704-0. doi:10.1016/S1473-3099(20)30704-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  שטיפות פה,  זיבה,  אורופרינגיאלי,  גברים המקיימים יחסי מין עם גברים
תגובות