גינקולוגיה ופוריות 07.07.2021

האם לנשאות של מוטציות בגן ל-BRCA יש השלכות על פוריות?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Journal of Clinical Oncology מצאו כי נשים נשאיות ל-BRCA1 עם מוטציה פתוגנית יש ירידה ברמות AMH בסרום המעידות על ירידה ברזרבה השחלתית ופגיעה פוטנציאלית בפוריות

מטרת המחקר הייתה לקבוע האם מוטציות נבט פתוגניות בגן BRCA (germline BRCA - gBRCA) מקושרים לירידה ברזרבה השחלתית.

המחקר בוצע בשיטת מטא-אנליזה של נתונים של מטופלים פרטניים מתוך 5 מאגרי מידע אודות 828 נשים שנבדקו למוטציות gBRCA. מתוך אותן נשים, 250 נמצאו נשאיות של gBRCA לעומת 578 שיצאו שליליות למוטציות אלו ושימשו במקרי ביקורת למחקר. ארבעה מרכזים חקרו את הנשים שנמצאו נשאיות של gBRCA שחלו בסרטן שד (n=161), ומרכז אחד חקר את הנשאיות אשר לא חלו (n=89). המידע תוקנן עבור מרכז, גיל, BMI, סטטוס עישון ושימוש בגולות למניעת הריון לפני הבדיקה. רמות הורמון אנטי-מולריאני (AMH) בנשים נשאיות של gBRCA נמדדו לפני טיפול פרה-סיסטמי.

גילן הממוצע של הנשים היה שווה בהשוואה בין קבוצת הנשאיות של gBRCA1/2 וקבוצת מקרי הביקרות (34.1 ± 4.9 לעומת 34.3 ± 4.8; p=0.48) וכן בין קבוצת הנשאיות לגן gBRCA1 לעומת gBRCA2 (33.7 ± 4.9 לעומת 34.6 ± 4.8; p=0.16). לאחר התקנון נמצא כי לנשים נשאיות לגן gBRCA1/2 היו רמות נמוכות באופן מובהק של AMH לעומת מקרי הביקורת (23% פחות; רווח בר-סמך של 95%, 4-38; p=0.02). כאשר ביצעו ניתוח מתוקנן עבור נשים שחלו בסרטן שד (157 עם מוטציות gBRCA ו-524 נשים ללא, לאחר אי-הכללה) - ההבדלים נותרו בעינם (25% פחות; רווח בר-סמך של 95%, 9-38; p=0.003). רמות AMH בסרום היו נמוכות יותר עבור נשים עם מוטציה מסוג gBRCA1 (33% פחות; רווח בר-סמך של 95%, 12-49; p=0.004) אך לא מסוג gBRCA2 (7% פחות; רווח בר-סמך של 95%, 31% פחות ועד 26% יותר; p=0.64) בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת.

מסקנת החוקרים הייתה כי לנשים צעירות נשאיות למוטציות פתוגניות של gBRCA, ובייחוד אלו עם מוטציה מסוג gBRCA1 יש רמות נמוכות של AMH בסרום, ביחס לקבוצת מקרי ביקורת. משום כך, כדאי שנשים אלו יעברו ייעוץ פוריות בשל החשש לקיצור תקופת הפוריות עקב רזרבה שחלתית מופחתת.

מקור: 

Volkan Turan, et al. (2021) “Association of Germline BRCA Pathogenic Variants With Diminished Ovarian Reserve: A Meta-Analysis of Individual Patient-Level Data”. Journal of Clinical Oncology, June 2021. Vol. 39, Issue 18, p. 2016-2024. DOI: 10.1200/JCO.20.02880

נושאים קשורים:  גינקולוגיה ופוריות,  סרטן השד,  BRCA,  הורמון אנטי-מולריאני,  מחקרים
תגובות