עייפות 12.08.2021

עייפות אצל מטופלים עם אי ספיקת לב

במחקר זה נמצא כי גורמים ביולוגים ופסיכולוגיים הקשורים לעייפות היו דרגת תפקוד על בסיס ה-New York Heart Association, רמות המוגלובין, שבץ ברקע ודיכאון

עייפות היינה תסמין נפוץ ומעיק של אי ספיקת לב ויש לה השלכות משמעותיות על תוצאים המבוססים על דיווח מטופלים ועל קליניקה. על אף היותה שכיחה ומטרידה, עייפות נחקרה במידה מועטה בלבד עד כה בהקשר הזה. מטרת המחקר הייתה להגיע לתובנות על בסיס הספרות הקיימת הנוגעת לעייפות באי ספיקת לב על בסיס סקירה ספרותית וניתוח על ידי שימוש במודל הביו-פסיכו-סוציאלי של בריאות.

החוקרים ערכו חיפוש שיטתי בספרות במרץ 2020, בתוך מאגרי המידע של Pubmed,יEmbase ו-CINAHL. מאמרים עיקריים של מחקרים אשר נכתבו באורך מלא ובשפה האנגלית, בהם עייפות הייתה התסמין העיקרי שנחקר אצל מטופלים עם אבחנה של אי ספיקת לב נכללו.

מתוך 1,138 מאמרים שנמצאו, 33 מאמרים התאימו לקריטריוני ההכללה ונבחרו לצורך חילוץ מידע ועיבודו. גורמים ביולוגים ופסיכולוגיים הקשורים לעייפות היו דרגת תפקוד על בסיס ה-New York Heart Association, רמות המוגלובין, שבץ ברקע ודיכאון. יחד עם זאת, לא נמצאו גורמים רבים ספציפיים לאי ספיקת לב אשר היו קשורים לעייפות. גורמים חברתיים אשר היו קשורים לעייפות כללו תפקידים חברתיים, עומס הנובע ממערכת יחסים, ובדידות/ בידוד. מספר התערבויות ללא טיפול תרופתי נבחנו והדגימו תוצאות מבטיחות של צמצום העייפות באי ספיקת לב. במחקרים נמצאו ראיות סותרות באשר להשלכות הפרוגנוסטיות של עייפות.

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר הדגימו את קיומם של גורמים ביולוגים חשובים עם השפעה על עייפות. יחד עם זאת, משתנים פסיכולוגיים וחברתיים היו מוגבלים מבחינת האפשרות לניתוח איכותני. כמו כן, החוקרים כתבו כי קיים צורך בניסוי מודלים מורחבים לצורך הבנה טובה יותר של הפיזיולוגיה הקשורה בעייפות אצל חולי אי ספיקת לב. כמו כן, החוקרים טוענים כי יש לבצע מחקר נוסף בתחום על מנת להעריך בצורה טובה יותר משתנים חברתיים ופסיכולוגיים, לתאר את המשמעות הפרוגנוסטית של עייפות, וכן לפתח טיפולים טובים יותר על מנת לשפר את איכות חיי המטופלים.

מקור: 

Noelle V. Pavlovic et. al (2021) Journal of Cardiac Failure DOI: https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2021.07.005

נושאים קשורים:  עייפות,  אי ספיקת לב,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות