סרטן השחלות 18.08.2021

תוצאות הטיפול בקרבופלטין בלבד עבור קשישות עם סרטן השחלות

טיפול בקרבופלטין בלבד עבור נשים קשישות ופגיעות עם סרטן השחלות נמצא באופן מובהק פחות יעיל וקשור לאירועי תמותה רבים יותר מאשר משטרי טיפול משולבים

האם ניתן להפחית בטיפול הכימותרפי ללא ירידה ביעילות ובטיחות הטיפול בנשים קשישות ופגיעות עם סרטן שחלה? במחקר שהתפרסם בכתב העת JAMA Oncology נמצא כי טיפול עם קרבופלטין בלבד עבור נשים קשישות ופגיעות עם סרטן שחלה איננו יעיל או בטוח יותר מטיפול חד-שבועי או תלת-שבועי עם משלב של פקליטקסל וקרבופלטין.

לעתים רופאים מציעים את קרבופלטין כטיפול יחיד לסרטן שחלות בנשים מבוגרות ופגיעות במיוחד, במקום המשלב הטיפולי המקובל של קרבופלטין ופקליטקסל. גישה זו יכולה להביא לתוצאים גרועים יותר עבור מטופלות אלו.

מטרת המחקר היתה להשוות את היתכנות, יעילות ובטיחות של הטיפול עם קרבופלטין בלבד אחת לשלושה שבועות, משלב קרבופלטין ופקליטקסל אחת לשבוע, או הטיפול המקובל של המשלב קרבופלטין ופלקיטקסל אחת לשלושה שבועות באוכלוסיה הפגיעה של נשים מבוגרות עם סרטן שחלות.

המחקר בוצע בשיטת מחקר קליני אקראי בינלאומי עם תווית פתוחה עם שלוש זרועות טיפול. למחקר גויסו 447 נשים בגילאי 70 שנים ומעלה עם אבחנה חדשה של סרטן שחלות שלב III/IV אשר עברו סקירה לקביעת מדד פגיעות גריאטרי (Geriatric Vulnerability Score). 120 נבדקות קיבלו ציון Geriatric Vulnerability Score של 3 ומעלה, ואלו רובדו לפי ארץ מוצא ותוצא ניתוחי. הגיוס למחקר בוצע ב-48 מרכזים אקדמיים במדינות צרפת, איטליה, פינלנד, דנמרק, שוודיה וקנדה בין התאריכים 11 בדצמבר 2013 ועד 26 באפריל 2017. ניתוח סופי של הנתונים בוצע בין פברואר לדצמבר 2019.

הנבדקות הוקצו באופן אקראי לקבוצות טיפול בהן קיבלו שישה סבבי טיפול כימותרפי עם (1) קרבופלטין עם שטח תחת העקומה של 5 מ"ג/מ"ל*דקה בנוסף לפקליטקסל במינון 175 מ"ג/מ2, אחת לשלושה שבועות; (2) קרבופלטין בלבד עם שטח תחת העקומה של 5 או 6 מ"ג/מ"ל*דקה, אחת לשלושה שבועות; או (3) קרבופלטין שבועי עם שטח תחת העקומה של 2 מ"ג/מ"ל*דקה נוסף על פקליטקסל במינון של 60 מ"ג/מ2 בימים 1,8,15 בכל ארבעה שבועות.

תוצא עיקרי שנבדק היה היתכנות הטיפול שהוגדר לפי היכולת להשלים שישה סבבי כימותרפיה ללא התקדמות המחלה, אירועים טוקסיים מוקדמים המקושרים לחדילה של הטיפול או מוות.

במחקר השתתפו סך הכל 120 נשים עם גיל חציוני של 80 (טווח בין רבעוני של 76-83; טווח של 70-94) שנים. 43 (36%) היו עם ציון Geriatric Vulnerability Score של 4, ו-13 (11%) היו עם ציון 5, ל-40 (33%) נשים היה סרטן שחלה שלב IV.

במהלך הפגישה השלישית של הוועדה העצמאית המבקרת את המחקר, זו יעצה לחדול את המחקר כיוון שטיפול בקרבופלטין בלבד נמצא קשור לשרידות נמוכה באופן מובהק. שישה סבבי טיפול הושלמו עבור 26 מתוך 40 (65%) הנשים בקבוצה שקיבלו טיפול משולב אחת לשלושה שבועות, עבור 19 מתוך 40 (48%) הנשים בקבוצה שקיבלו טיפול בקרבופלטין בלבד ועבור 24 מתוך 40 (60%) מתוך הנשים בקבוצה שקיבלה טיפול שבועי משולב.

תופעות לוואי תלויות טיפול נמצאו בשכיחות נמוכה יותר בקבוצה שקיבלה את הטיפול המקובל אחת לשלושה שבועות (17/40 - 43%) לעומת הקבוצות האחרות (בשתיהן נצפו 23/40 - 58%, בהתאמה). אירועי מוות הקשורים לטיפול נצפו בארבע נבדקות (2/40 - 5%, מכל קבוצה שקיבלה טיפול משולב).

תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול בקרבופלטין בלבד עבור נשים קשישות ופגיעות עם סרטן שחלה נמצא, באופן מובהק, פחות יעיל וקשור לאירועי תמותה רבים יותר מאשר משטרי טיפול משולבים.

מקור:

Falandry C, et al. (2021) “Efficacy and Safety of First-line Single-Agent Carboplatin vs Carboplatin Plus Paclitaxel for Vulnerable Older Adult Women With Ovarian Cancer: A GINECO/GCIG Randomized Clinical Trial”. JAMA Oncology, April 2021. Vol. 7, Issue 6, p.853–861 doi:10.1001/jamaoncol.2021.0696

נושאים קשורים:  סרטן שחלות,  קשישות,  קרבופלטין,  משלב כימותרפי,  מחקרים
תגובות