הודעות 31.08.2021

סיכום האיגוד שנת 2021

סיכום השנה שחלפה לפעילות מוסדות האיגוד וברכת היו"ר לראש השנה

''מעולם לא חבו רבים כל כך, הרבה כל כך, למעטים כל כך"
ווינסטון צ'רצ'יל 1940/8/20

עמיתים יקרים,

בעוד אנו נערכים לחגי תשרי וכחלק מתקופה של "חשבון נפש", מצאנו לנכון לסכם את השנה שחלפה לפעילות מוסדות האיגוד. השנה החולפת התאפיינה בגלים עולים ויורדים של תחלואת הקורונה ובהכנסת החיסונים לשגרת חיינו.

מגפת הקורונה טרם דעכה והיא עדיין מציבה בפנינו סוגיות רפואיות, כלכליות, חברתיות ואתיות אשר מעולם לא התמודדנו כדוגמתם. לצערנו המציאות היומיומית של כולנו השתנתה לבלי הכר. שיגרת חיינו נעלמה, חיים חדשים נרקמים לנגד עינינו ובתום המגפה שום דבר לא יחזור להיות כבעבר.

חגי תשרי שנחגוג בקרב המשפחה הגרעינית יהיו גם הפעם בעלי משמעות מיוחדת. משפטים אלו ואחרים מסידור התפילה יהפכו לאקטואליים מתמיד, כאילו לא חלפו להם אלפי שנים מכתיבתם.

להלן כמה "טעימות" משגרת עבודתנו חלקן בצל הקורונה:

תקשורת והפצת מידע:

בנוסף לערוצי התקשורת, כגון אתר האיגוד והידיעון המופץ מדי שבועיים בדוא״ל לכל חברי/ות האיגוד ובו עדכונים שוטפים ותכניות מפגשים מדעיים, פועלים בהצלחה דף הפייסבוק והאפליקציה שהפעלנו, ביחד הם הפכו את המידע אודות פעילות האיגוד לזמין ונגיש יותר עבור החברים. באפליקציה ניתן למצוא מגוון של תכנים ומידע, לרבות הודעות של האיגוד, ניירות עמדה, עדכון על פעילויות, רשימת כנסים, חדשות רפואיות מהארץ ומהעולם, מאמרים מהרשת וכו'.
ניירות העמדה מתעדכנים על בסיס שוטף ובעריכה גרפית חדשה בשיתוף המכון לאיכות ברפואה של הר''י. ניתן למצוא את כל ניירות העמדה התקפים באתר האיגוד ובאפליקציה בניידים (ראה בהמשך).

הוקמה וועדת היגוי של האקדמיה המקוונת בראשות פרופ' טלי לוי המפעילה לומדות והרצאות מגוונות. מטרת האקדמיה ליצור מערכת לימוד אינטרנטית, שתהיה נגישה לכלל המתמחים ולחברי האיגוד.

ההוראה המקוונת והסימולציות למתמחים לפני שלב ב' מתקיימים כבר ארבעה מחזורים ברצף וזוכים למעורבות מרובה מצד המורים ולהיענות נלהבת מצד המתמחים (ראה תת פרק מתמחים). בהמשך כל חברות הבת והמחלקות תיקחנה חלק פעיל באקדמיה.

נכתבו קווים מנחים להכנה לבחינות שלב ב' העונים על בעיות אתיות ואחרות
באינטראקציה בין המתרגלים לנבחנים. (למסמך קווים מנחים להכנה לשלב ב' - לחצו כאן.)

מגפת הקורונה שינתה את אופי המפגשים המקצועיים וכנסים של חברות הבת השונות עברו למתכונת של וובינר וזכו להשתתפות ערה ולהצלחה מרובה. לקראת הרבעון האחרון של השנה חזרנו למפגשים הפרונטליים שכל כך התגעגענו אליהם.

פעילות למען המתמחים:

 1. בגל הראשון של מגפת הקורונה הושהו בחינות שלב א' ושלב ב' של המתמחים. בחינות שלב א' ושלב ב' התקיימו בצל גלי הקורונה ולראשונה מבין האיגודים המקצועיים המתמחים לקראת בחינות שלב ב' עברו הדרכת סימולציות מקוונות. ההדרכה הייתה אינטנסיבית ומדי יום תרגלו באופן מקוון מספר נבחנים תרחישי בחינות כאשר האחרים צופים מהבית.
 2. לבחינת שלב ב' בדצמבר 2020 ניגשו 58 מתמחים - מהם עברו את הבחינה 47 מתמחים (81% מעבר). שלושה מתמחים עברו בהצטיינות את כל הוועדות. לשלב ב' במרץ 2021 ניגשו 46 מתמחים, מהם עברו את הבחינה 38 מתמחים (83% מעבר). שני מתמחים עברו בהצטיינות את כל הוועדות.
  לבחינה שקרבה בנובמבר 2021 נרשמו כ-60 מתמחים. לראשונה הבחינה תכיל 6 וועדות (שתיים בכל מקצוע) שלב א' הקרוב מתוכנן לאביב 2022.
  בשנת 2020 ניגשו 112 נבחנים, 68% עברו בהצלחה.
  בשנת 2021 ניגשו 124 מתמחים ו-69% מהם עברו בהצלחה.
  מהימנות הבחינה עמד על 9.0.
  לרשות הנבחנים עמדו 2 וועדות ערער שהורכבו מעמיתים שלא היו מעורבים בהליך כתיבת הבחינה ובדיקתה.
  במהלך 2021 הוחלף הספר בפריון ''ספרוף'' במהדורה חדשה.
  אנו מאחלים הצלחה רבה לכל הנבחנים והמשך הליך בחינה הוגן.
 3. במסגרת כינוס FIGO העולמי שיתקיים באוקטובר השנה בירושלים החלטנו להקדיש יום למתמחים. במהלך היום יהיו תרגולים וסימולציות לנבחני שלב ב' לצד עמדות רבות של סדנאות ותרגולים באנדוסקופיות, תיקון קרעי רצפת האגן (OASIS), אמצעי מניעה, צוואר הרחם, קבלת לידות עכוז ועוד ועוד. מוזמנים 4 מתמחים מכל מחלקה (לא נכללים במניין נבחני שלב ב').

השתלמות עמיתים:

הסתיים תהליך ההכרה של המועצה המדעית והר''י בהשתלמות עמיתים ברפואת רבייה, אם עובר ותחלואת רצפת האגן. מומחים ברחבי הארץ כבר משתלמים במקצועות הללו ביחידות השונות ברחבי הארץ.

קיצור משך התורנויות ושינוי מבנה ההתמחות:

במענה לפנייה מהר''י הקים האיגוד וועדה בראשותו של ד''ר שלומי שגיא לבחינת משך התורנויות. הוועדה הפיצה שאלון עמדות אינטרנטי לכלל המתמחים והמומחים, ותוצאותיו יחד עם מסקנות הוועדה היוו בסיס להמלצותינו למועצת האיגוד: לקצר את התורנויות ל-18 שעות ולתמוך באחד המודלים שהוצגו ע"י הר"י – 30/18 (המתמחה יבצע במשך שבוע 4-3 תורנויות של 18 שעות עם 30 שעות מנוחה בין התורנויות, ובהמשך לא יבצע תורנויות במשך שבועיים-שלושה). ההמלצות אושרו באיגוד והתקבלו ע"י הוועדה העליונה של הר"י לקיצור התורנויות. הוועדה העליונה יחד עם יו"ר הר"י הציגו ופרסמו את ההמלצות לאחרונה, הן זכו לתמיכה של שר הבריאות והיוו חלק מהדיונים על תקציב הבריאות. נותר רק לקוות שהתהליך בסופו של דבר אכן ייושם.

כהמשך ישיר לקיצור התורנויות, כבר מתחילת הדיונים היה ברור שכל קיצור כזה יביא לירידה של 12-8 חודשים בנוכחות הפיזית של המתמחים בימי עבודה בבוקר (בתורנויות של 18 שעות המתמחה לא מגיע ליום עבודה בבוקר שלפני תורנות). לאור זאת עלה הצורך בביצוע שינויים במבנה ההתמחות. הוקמה וועדה לשינוי ההתמחות בראשותו של ד''ר שלומי שגיא, צורפו אליה חברים רבים מכל תחומי המקצוע, מתמחים מומחים ומנהלים. בוצע תהליך מרתק של בחינת כל תהליך ההתמחות: הוגדרו מטרות ההתמחות, גובשה הצעה לשינוי מבנה ההתמחות והוגדרו מיומנויות וכשירויות נדרשות בכל שלב בהתמחות. ההצעה אושרה ע"י האיגוד הגינקולוגי ועברה גם את אישור המועצה המדעית.
עיקרי התכנית: משך ההתמחות יישאר 6 שנים. ההתמחות תחולק ל-3 שלבים: שלב היסודות שיימשך שנתיים ובסופו בחינת שלב א. תוקם תת וועדה לבדיקת היקף החומר לבחינה וצורת הבחינה. השלב השני הליבה, ימשך 3 שנים ובסופו בחינת שלב ב. שלב שלישי יימשך שנה – התמקצעות במחלקות.
יתקיימו 3 רוטציות חובה: 6 חודשים פוריות, 4 חודשים US ו-4 חודשים קהילה. השנה האחרונה בהתמחות תוגדר כהתמקצעות בתוך המחלקה (בתחום שבו המתמחה מעוניין להתמקצע ובאישור מנהל המחלקה) ותכלול 6 חודשי מדעי יסוד, שיוכלו להיות בתחומי בחירה רבים המשיקים למקצוע.
התמחות מבוססת מיומנויות: החידוש החשוב הוא הגדרה של המיומנויות הנדרשות בכל שלב בהתמחות. המיומנויות הוגדרו ע"י 5 תתי ועדות שכללו מומחים מחברות הבת של האיגוד: מיילדות, גינקולוגיה, פוריות, קהילה ומקצוענות רפואית. בהמשך יוגדרו גם מיומנויות ב-US. בכל תחום נבנתה טבלה המכילה את המיומנויות החשובות לכל שלב בהתמחות.
כל התכנית השאפתנית עברה כאמור את אישור כל הגופים, כולל המועצה המדעית. בימים אלה אנו בתהליך משותף עם נציגי המועצה המדעית ליישום התכנית. הכוונה להוביל מהלך הדרגתי בעזרת מנהלי המחלקות ונאמני הדרכה מכל מחלקה, להטמעת השינויים ויישום המיומנויות בעבודה היומיומית במחלקות.
משרד הבריאות וקופות החולים הגדולות מלווים את תהליך מתווה הרוטציה בקהילה ונבחנים מודלים שונים לאפשר למתמחים להפיק המירב מההתנסות, לצד עבודה וצבירת ניסיון מעשי בתחומים הרלוונטיים.

שנת הסטאז': האיגוד התבקש להציע מודל של סטאז' ישיר להתמחות ובמהלכו נבנה מודל של מקצועות ליבה לצד 6 חודשים סבב אינטנסיבי בחדרי לידה, מיון יולדות ונשים. הכוונה היא להגיע למתווה לפיו בוגרי המסלול אשר יתחילו התמחות ביילוד וגינקולוגיה יקבלו הכרה בחלק מהחודשים הללו והם יספרו כבר במניין החובה בהתמחות.

ניירות עמדה:

אנו ממשיכים לקדם את ניירות העמדה המהווים נדבך מרכזי במקצוענו. מסמכים רבים נכתבו בשיתוף עם חברות הבת השונות, עם איגודים עמיתים, מוגשים לעמיתים להערות ולאחר מכן עוברים דיון ואישור במועצת האיגוד בראשותו של ד''ר מאור ממן.

במהלך 2021 פורסמו ניירות העמדה וטפסי ההסכמה מדעת הבאים:

 • אמנה וחזון האיגוד לבדיקות גינקולוגיות.
 • קווים מנחים covid-19 בהריון ומשכב לידה.
 • נייר עמדה אובדני היריון חוזרים.
 • נייר עמדה טראומה בהיריון.
 • נייר עמדה הנחיות לביצוע אולטרה-סאונד בהיריון. וטופס הסכמה מדעת לביצוע אולטרה-סאונד בהיריון בשפה העברית וערבית.
 • נייר עמדה טיפול באישה בגיל המעבר.
 • נייר עמדה בנושא מניעה של מחלות נגיף הפפילומה האנושי (HPV) במטופלים עם דיכוי המערכת החיסונית.
 • נייר עמדה בנושא צהבת נגיפית C בהיריון.
 • נייר עמדה טיפול בלידה מוקדמת ומניעתה.
 • טופס הסכמה מדעת - ביצוע היפוך חיצוני של עובר במנח עכוז.

לצפייה בניירות העמדה ובטפסי ההסכמה מדעת באתר הר"י - לחצו כאן.

קווים מנחים בעידן הקורונה:

לאחר פריצת מגפת הקורונה נכתבו קווים מנחים ע''י האיגוד ורבות מחברות הבת ובהם איל"ה, אם עובר, החברה לאולטרסאונד, אנדוסקופיות, גינקולוגיה אונקולוגית, רפואת נשים בקהילה, קולפוסקופיה וצוואר הרחם, אמצעי מניעה וגיל מעבר. קווים מנחים אלו מתעדכנים בהתאם לצורך, חלקם הותאמו גם לקהל הרחב (רפואת נשים בקהילה ואם עובר) והם עוזרים לעמיתים לנווט בעידן הקורונה אל חופי מבטחים.

במהלך השנה שחלפה התמודדנו ארוכות עם תחלואה קשה ואף תמותה של נשים הרות מקורונה אל מול אתגר החיסון בהריון. האיגוד נרתם לצידם של ארגונים עמיתים כמו איגוד הטרטולוגים להנגשת החיסונים לנשים ההרות, אישור בטיחותם ועידוד התחסנותן.

כעת אנו צולחים את החיסון השלישי ואנו מקווים שנשים הרות רבות ככל האפשר תצטרפנה למעגל המחוסנות ותרחקנה מעליהן ומעל עובריהן את הסכנה של תחלואה קשה בקורונה.

התחום הפרופסיונאלי:

חלקים מרכזיים בפעילותנו הפרופסיונלית הוקפאו בעקבות מגפת הקורונה ואחרים מכוונים לפעילות בהשפעתה. כך למשל יצאנו לאחרונה במסמך משותף עם איגוד הרופאים המרדימים בהגדרת הנהלים של חדרי ניתוח במיילדות.
אנו פועלים יחד עם חברות הבת להכנסה לסל הבריאות של טכנולוגיות ותרופות בתחומנו. את התחום מרכזת פרופ' מיכל קובו ובין הנושאים שיוגשו:
הרחבת גיל הזכאות לבדיקת סקר לגילוי נגעים טרום סרטניים בצוואר הרחם,
בדיקת NIPS כבדיקת סקר שניונית, כל אלו לצד טיפולים ותרופות לקבוצות קטנות יותר של מטופלות.
במהלך חודשי הקיץ קיימנו מפגשים מקצועיים של ארבעת סניפי האיגוד.
לצד המפגשים המקצועיים התקיימו בחירות לוועדי הסניפים ולוועד הארצי.
נבחרו חברים חדשים לצד חברים מכהנים להם זו תהייה כהונה חוזרת.
אנו מודים לחברי הוועדים שמסיימים כהונתם בתקופה סוערת זאת ומאחלים הצלחה מרובה לנבחרים החדשים.

במהלך אוקטובר הננו מתכננים לקיים בארץ את כינוס FIGO העולמי שרובו בשל מגבלות הקורונה יתקיים בצורה מקוונת. יחד עם זאת בשולי הכינוס העולמי נקיים ב-27-28.10.2021 את ''יום המתמחה'' ו''כינוס האיגוד". במהלך דצמבר 2021-ינואר 2022, כפי שהיה בעבר, יתקיים הכינוס השנתי ובחירת יו''ר
האיגוד.

אנו עובדים במרץ לצד המועצה הלאומית לנאונטולוגיה והמועצה הלאומית לבריאות האישה להגדרת קווים מנחים בשורה של נושאים בעלי משקל מקצועי רב ובהם:

 • בדיקת סקר ארציות ל-GBS
 • בדיקות סקר גנטיות
 • מימון הקפאת ביציות לחולות אנדומטריוזיס
 • הגדרת מרכזי לידה מחוץ לבתי חולים
 • ועוד...

השנה עלה במלוא חריפותו נושא השיח הנאות בין המטופלות והמטפלים ברפואת נשים. האיגוד הקדיש נייר עמדה ''אמנה וחזון האיגוד לבדיקות גינקולוגיות'' לנושא, אנו פונים לעמיתים לפעול על פי עקרונותיו. חברנו לארגוני נשים במאבק בחוק ההסדרים למנוע צורך בהפניה של מטופלת בבואה למרפאה גינקולוגית ורפואת הנשים בקהילה נשמרה רפואה ראשונית.
אנו מייחסים חשיבות עליונה לצירופם של עמיתים רבים (מומחים ומתמחים) לאיגוד ולחברות הבת, ופועלים במספר מישורים כדי לממש זאת.

אתר האיגוד, הידיעון והאפליקציה בניהולו של פרופ' יונה תדיר, ועמוד הפייסבוק, בניהולו של ד''ר משה רויבורט, עומדים לשירותכם. נשמח לקבל מכם הערות ורעיונות, תגובות והצעות באמצעות דיוור ישיר או באמצעות המדיה האלקטרונית לסוגיה. אנא שתפו אותנו בכל שתמצאו לנכון.

שפע ההתנסויות ומגוון העבודה כפי שפרטתי, הופך את חווית עבודתנו לייחודית והזמנים למאתגרים מאין כמותם.

ברצוני להודות לכלל הסגל הרפואי בבתי החולים ובקהילה על מגוון מקצועותיהם ובמיוחד להוקיר את צוותי הרפואה למיילדות וגינקולוגיה העובדים סביב לשעון ועושים עבודת קודש בטיפול והצלת החולות והיולדות תוך סיכון אישי רב.

להודות לחברי וועד האיגוד וחברות הבת השותפים בפורומים השונים וביחד מתווים את דרכנו המקצועית בחוכמה וברגישות למרות העבודה בתנאי חוסר וודאות. אנו מחזקים את המתמחים שבעקבות המציאות השתבשה שיגרת התמחותם, חלקם אף הצטרפו למחלקות הקורונה ומבטיחים כי נעשה המרב כדי למזער הנזקים הללו.

ברכה וחיבוק חם שלוחים לעמיתים שבעקבות המצב נאלצו לצאת לחופשת מחלה או בידוד מונע ואנו מקווים שיחזרו במהרה לעבודה ולעשייה.

בשם חברי וועד האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ובשמי אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, בריאות איתנה, עשייה מבורכת וחזרה מהירה לשגרה שכולנו מתגעגעים אליה.

תודתי והוקרתי שלוחה לכולם,
וכן למזכירת האיגוד, גב' מור שיינר.
זאת הייתה השנה שהייתה....... ושתהיה לנו סוף סוף שנה אחרת!!

שלכם בידידות,
פרופ' רוני מימון,
יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה
וחברי וועד האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו