סרטן המעי הגס 19.09.2021

האם טיפול לאחר ריפוי מסרטן מעי הגס מצריך הובלה של מנתח?

במחקר שהתפרסם ב-The Lancet Oncology נמצא כי הובלה של רופא כללי בטיפול הישרדות למחלימי סרטן מעי הגס אינו פחות מהובלה של מנתח מבחינת מדדי איכות חיים

סרטן המעי הגס נמצא מקושר לעלייה בסיכון לתחלואה גופנית ונפשית נוספת, גם לאחר השלמת הטיפול. רופאים כלליים (General Practitioner- GP) יכולים למלא תפקיד חשוב בסיוע בהפחתת תחלואה זו. החוקרים במחקר זה ביקשו לבחון את איכות החיים (Quality of Life - QOL) במטופלים אשר קיבלו טיפול הישרדותי בהובלת GP לאחר סיום הטיפולים לסרטן המעי הגס, בהשוואה לאלה שכירורגים הובילו את הטיפולים בהם.

המחקר בוצע בשיטה פקטוריאלית של שניים על שניים, אקראית, מבוקרת עם תווית פתוחה אשר התבצעה בשמונה בתי חולים ברחבי הולנד.

מטופלים מתאימים קיבלו טיפול כירורגי ראשוני עבור סרטן המעי הגס או קרצינומה של הרקטו-סיגמואיד בדרגה 1-3, והתאימו למעקבים קבועים על פי ההנחיות הלאומיות של הולנד. המטופלים הוקצו באופן אקראי (ביחס של 1:1:1:1) לטיפולי הישרדות בהובלת מנתח, בהובלת מנתח עם גישה ל-Oncokompas, בהובלת GP או בהובלת GP עם גישה ל-Oncokopmas. לא ניתן היה לבצע סמיות במחקר. התוצא העיקרי שנבדק היה QOL לאחר 5 שנים כפי שנמדד ביחס למצב הבסיס כפי בנמדד בעזרת ציון סוכם של European Organization for Research and Treatment for Cancer QLQ-C30.

במחקר זה החוקרים גם דיווחו עם ממצע ביניים של QOL לאחר 12 חודשי מעקב. כמו כן בוצעו השוואות מקובצות; תוצאות שני קבוצות המחקר בהובלת GP לעומת מנתחים, ותוצאות שני הקבוצות שלרופאים הייתה גישה ל-Oncokomaps לעומת אלו שלא. הערכות ההבדלים בשינוי QOL בין קבוצות המחקר בוצעו בעזרת מודל לניארי להשפעות מעורבות, כאשר שינוי של 10 יחידות נחשב כשינוי משמעותי. הניתוח בוצע על בסיס intention-to-treat.

בין 26 למרץ 2015 לבין 21 לנובמבר 2018 החוקרים גייסו 353 מטופלים למחקר ובוצעה הקצאה אקראית. היו 50 נבדקים אשר פרשו מוקדם מהמחקר (27 מקרים היו על בסיס החלטה של הנבדק, ו-23 על בסיס החלטה של ה-GP). מתוך 303 הנבדקים שנותרו במחקר; 79 הוקצו לקבוצת טיפול מונחה מנתח, 83 לקבוצת טיפול מונחה מנתח עם גישה ל-Oncokompas, 73 לקבוצת טיפול מונחה GP ו-86 לקבוצת טיפול מונחה GP עם גישה ל-Oncokompas. תקופת המעקב החציונית עמדה על 12.2 (רווח בין רבעוני של 12-13) חודשים בכל קבוצות המחקר.

תוצאות המחקר הדגימו כי בבסיס, QOL היה גבוה בכל קבוצות המחקר. לאחר 12 חודשים לא נצפה הבדל משמעותי מבחינה קלינית בשינוי ב-QOL ממצב הבסיס בין קבוצות המחקר שהוקצו לטיפול בהובלת GP לעומת מנתח (שינוי בציון סוכם של 2.3-; רווח בר-סמך של 95%, 5- עד 0.4) או בין קבוצות שלרופא המטפל הייתה גישה ל-Oncokompas לבין אלו שלא (שינוי בציון סוכם של 0.1-; רווח בר-סמך של 95%, 2.8- עד 2.6).

מסקנת החוקרים היתה כי מבחינת QOL, טיפול הישרדות מונחה GP אינו פחות מטיפול מונחה מנתח- במהלך השנה הראשונה לאחר הניתוח. תוצאים אחרים, כגון העדפות מטפל או מטופל, הינם חשובים לצורך קבלת החלטות בנוגע לסוג טיפולי השרידות.

מקור:

Julien A M Vos, et al. (2021) “Effect of general practitioner-led versus surgeon-led colon cancer survivorship care, with or without eHealth support, on quality of life (I CARE): an interim analysis of 1-year results of a randomised, controlled trial”. The Lancet Oncology, August 2021. Vol. 22, Issue 8, p.1175-1187. doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00273-4

נושאים קשורים:  טיפול שרידות,  רופא כללי,  איכות חיים,  סרטן מעי הגס,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו