גידולי ושט 31.10.2021

מה מינון הקרינה האופטימלי לטיפול בגידולי ושט?

בכנס ASTRO המתקיים בימים אלה הוצגו תוצאות עבודה אשר בחנה האם יש הצדקה להעלאת מינון קרינה בטיפול בגידולי ושט

גידול ושט מתקדם מקומית שאינו ניתן לניתוח מטופל לרוב בתשלובת של טיפול כימי וקרינה. ב-2 העשורים האחרונים הויכוח לגבי מינון הקרינה הרצוי נמשך. שיטות חדשות של תכנון וביצוע קרינה (IMRT, 3D Conformal) מאפשרות העלאת מינון קרינה וזאת ללא עליה בשיעור תופעות לוואי.

תוצאות מחקר CONCORDE פורסמו והוצגו בימים אלה בכנס ASTRO. למחקר פאזה 2/3 זה, שנערך בין השנים 2011-2019 ב-28 מרכזים בצרפת  גויסו חולים עם גידול ושט (אדנוקרצימה או גידול קשקשי) בשלב I-III שאינם מיועדים לניתוח. החולים עברו רנדומיזציה בין 2 זרועות טיפול: קרינה במינון 5OGy (25 פרקציות ב-5 שבועות) או קרינה במינון 66Gy (33 פרקציות ב-6.5 שבועות).

כל החולים קיבלו גם קרינה לבלוטות במינון 40Gy, וכן קיבלו טיפול כימותרפי בתשלובת FOLFOX – שלושה קורסים יחד עם הקרינה ועוד 3 קורסים לאחר סיומה (אדגובנט).

מטרת המחקר הראשונית הייתה – הישרדות ללא התקדמות מקומית כעבור שנתיים two-year locoregional progression-free survival.

במחקר השתתפו 217 חולים, 81% גברים, גיל ממוצע 62.6 שנים, 88% עם גידול קשקשי, 74% עם גידול בשלב III. תכנון הקרינה היה IMRT ב 80% ו-3D conformal ב-20%.

במעקב חציוני של 35 חודש ההישרדות לשנתיים ללא התקדמות מקומית הייתה זהה בשתי הזרועות: (42.7% מול 43.8%) וכך גם ההישרדות הכללית החציונית (25.2 מול 23.5 חודש) ו-locoregional PFS חציוני (16.2 מול 18.4 חודש HR 1.03, P = 0.88).

לא נצפו גם הבדלים בשיעור תופעות לוואי מאוחרות, ובשיעור תופעות לוואי דרגה 3/4 במהלך הקרינה (grade 3/4 toxicities: 50Gy - 29.5%/0% versus 66Gy - 24.0% /5.3%). היו 5 מקרי תמותה טוקסית בקבוצת 50Gy ו-7 מקרים בקבוצת 66Gy.

מסקנות החוקרים – מנת קרינה של 66Gy אינה טוקסית יותר אך גם לא משפרת שיעור שליטה מקומית בגידולי ושט. מינון קרינה של 50Gy הוא הסטנדרט בטיפול כימי-קרינתי לחולי ושט שאינם מיועדים לניתוח.

מקור: 

Exclusive Chemoradiotherapy With or Without Radiation Dose Escalation in Esophageal Cancer: Multicenter Phase 2/3 Randomized Trial CONCORDE (PRODIGE-26), International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, Volume 111, Issue 3
https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2021.07.045.

נושאים קשורים:  גידולי ושט,  קרינה,  רעילות,  מחקרים
תגובות