סוכרת הריונית 01.11.2021

סוכרת הריונית וגדילה עוברית בהריון תאומים

במחקר זה נמצא כי בניגוד להריונות עם עובר בודד, הריונות תאומים עם סוכרת הריונית היו בסבירות נמוכה יותר לגדילה מואצת של העובר

הריון תאומים. אילוסטרציה

סוכרת הריונית קשורה לגדילה עוברית מוגברת בהריונות עם עובר בודד אך עשויה להשפיע באופן שונה על הריונות תאומים בשל הגדילה המואטת של עוברים בהריונות אלה במהלך הטרימסטר השלישי להריון והנטייה המוגברת להגבלת הגדילה העוברית.

מחקר זה מטרתו היתה להעריך את הקשר בין סוכרת הריונית לגדילה אורכית עוברית בהריונות תאומים ולהשוות את הממצאים להריונות עובר בודד.

החוקרים בצעו מחקר קוהורטה רטרוספקטיבי אשר כלל נשים עם הריון עובר בודד או תאומים אשר עברו מעקב במרכז שלישוני בין ינואר 2011 לאפריל 2020. הנתונים לגבי הערכת משקל עובר ומאפיינים עובריים ביומטריים נלקח מתוך בדיקות על-קול. באמצעות מודלים לינאריים החוקרים בדקו והשוו שינויים במשקל העובר ובמאפיינים ביומטריים בין נשים עם וללא סוכרת הריונית. התוצא העיקרי היה משקל עוברי מוערך בהתאם לגיל הריון.

במחקר נכללו 26,651 נשים, מתוכן 1,881 עם הריון תאומים. הערכות משקל עובר בהריונות עובר בודד עם סוכרת הריונית היו גבוהות משמעותית בהשוואה לתאומים (p<.001). כמו כן, בהריונות תאומים גדילת עובר היתה דומה עם וללא סוכרת הריונית (p=.105 ו-p=.483 עבור המודל הלא מותאם והמותאם, בהתאמה).

בנוסף, החוקרים מצאו כי הריונות תאומים עם סוכרת הריונית היו קשורים להאצת גדילה עוברית רק אצל נשים אשר טופלו תרופתית בסוכרת (p<.001), תת קבוצה אשר היוותה 12% (n=21) מקבוצת הנשים בהריון תאומים עם סוכרת הריונית.

החוקרים סיכמו כי בניגוד להריונות עם עובר בודד, הריונות תאומים עם סוכרת הריונית היו בסבירות נמוכה יותר לגדילה מואצת של העובר. ממצאים אלה העלו את השאלה לגבי הקריטריון הדיאגנוסטי לאבחנת סוכרת הריונית בהקשר של הריון תאומים.

מקור:

Eran Ashwal  et .al (2021) AJOG DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.04.225

נושאים קשורים:  הריון תאומים,  תאומים,  סוכרת,  גדילה,  סוכרת בהריון,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו