אסתמה 21.12.2021

כיצד שינויים בטמפרטורה משפיעים על שיעור האשפוזים על רקע אסתמה?

חוקרים מצאו כי שינוי של מעלת צלזיוס אחת מביא לעלייה מובהקת בשיעורי האשפוז עקב אסתמה בטווח של שבוע וגורר אתו עול כלכלי משמעותי

טמפרטורות קרות וחמות כאחד נקשרו להופעה של מחלת האסתמה, ואף על פי כן מעט מאוד ידוע על אודות הקשר בין תנודות קצרות-טווח בטמפרטורה, ובין הסיכון לאשפוז על רקע אסתמה. במחקר שפורסם בכתב העת Thorax נערך במטרה לבחון את הקשר שבין חשיפה קצרת טווח להשתנות טמפרטורה ובין אשפוז על רקע אסתמה בברזיל.

במסגרת המחקר נאספו נתונים על תנאי מזג האוויר ועל אשפוזים על רקע אסתמה, מ-1,816 ערים בברזיל בין השנים 2000 ו-2015.

השתנות הטמפרטורה חושבה כסטיית התקן של כל הטמפרטורה היומית המינימלית והמקסימלית בטווח של שבעה ימים. בכדי לכמת את הקשר בין השתנות הטמפרטורה לאשפוז עקב אסתמה, עשו החוקרים שימוש בשיטות של הצלבה, עם ריבוד על פי זמן.

במסגרת המחקר זוהו 2,818,911 אשפוזים על רקע אסתמה. כל עלייה של מעלת צלזיוס אחת בטמפרטורה בטווח של 0-7 מהאשפוז הייתה קשורה לעלייה של 1.0% (רווח בר-סמך 95%: 0.7% עד 1.4%) בשיעור האשפוזים על רקע אסתמה.

בנוסף מצאו החוקרים כי קשישים היו פגיעים יותר להשתנות הטמפרטורה בהשוואה לקבוצות גיל אחרות, ובנוסף ראו כי האזור והעונה עשויים להשפיע באופן משמעותי על הקשר.

במהלך תקופת המחקר נמצא כי 159,305 אשפוזים (רווח בר-סמך 95%: 55,293 עד 258,054) בעלות כוללת של 48.41 מיליון דולר (16.92 עד 78.30 מיליון דולר) על פי התעריף של שנת 2015, וכן 450.44 אלף ימי אשפוז (156.08 עד 729.91 אלף ימים) היו קשורים להשתנות הטמפרטורה.

כמו כן, שיעור האשפוזים על רקע אסתמה המיוחס להשתנות הטמפרטורה עלה מ-5.32% בשנת 2000 ל-5.88% בשנת 2015.

לסיכום, השתנות הטמפרטורה הייתה קשורה באופן מובהק לשיעור האשפוזים על רקע אסתמה, ולעלות הכלכלית של האשפוזים הללו. ממצאי המחקר מצביעים על כך שהשתנות הטמפרטורה צריכה להילקח בחשבון במסגרת התכנון של אמצעים למניעת אסתמה.

מקור: 

Wu, Y et al. Thorax. 2021 Oct;76(10):962-969.doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216549

נושאים קשורים:  אסתמה,  טמפרטורה,  אשפוז,  התחממות גלובלית,  מזג אוויר,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו