דימום מוחי תוך חדרי 01.05.2022

הערכות זרימת דם כבסיס לטיפול ביילודים בסיכון לדימום תוך חדרי

החוקרים ביקשו לבחון את השיטות לניהול טיפול ביילודים בעלי משקל לידה נמוך מאוד בעת נסיונות למניעת דימום מוחי תוך חדרי

טיפול רפואי בתינוקות. אילוסטרציה

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Pediatrics  ביקשו החוקרים לבחון את שיטות לניהול טיפול בילודים בעלי משקל לידה נמוך מאוד (Very Low Birth Weight – VLBW) בעת הנסיונות למניעת דימום מוחי תוך חדרי (Intraventricular Hemmorage – IVH).

מחקר חד-מרכזי זה בוצע במתכונת מחקר בהקצאה אקראית ללא סמיות. במהלכו נבחנה עליונות השימוש באסטרטגיית ניהול מטופלים מבוססת זרימת דם (Blood Flow – BF- Based management) ביחס לצורת הניהול המקובלת המבוססת לחץ דם (Blood Pressure – BP – Based management).

המשתתפים במחקר זה חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות על פי סוג הטיפול שקיבלו. בקבוצה הראשונה (קבוצת ניהול לפי הערכת זרימת דם – קבוצת BF) נכללו 219 מטופלים, הקבוצה השנייה (קבוצת ניהול לפי לחץ דם – קבוצת BP) מנתה 220 מטופלים. התוצא העיקרי של המחקר הוגדר כהעראות של IVH בקרב הקבוצות השונות.

תוצאות מחקר זה הדגימו היארעות גבוהה יותר של IVH בקרב קבוצת הניהול על פי לחץ דם, אך הדבר לא הודגם באופן מובהק (6.8% אל מול 10.9% בקרב קבוצת BF יחסית לקבוצת BP בהתאמה עם p = 0.14). הניסיון למנוע IVH כשל ב-21% מנבדקי קבוצת BP וב-20% מנבדקי קבוצת BF.

בהשוואה בין מטופלי קבוצת BF לאוכלוסיה הכללית הודגמה היארעות גבוהה יותר ל-IVH בזו הראשונה (6% אל מול 23%, p = 0.001). ניתוח הנתונים במודל של רגרסיה לוגיסטית רבת  משתנים הדגים קורלציה בין זרימת דם נמוכה ל-IVH (aOR = 3.14; 95% CI 1/49-7/08, p = 0.003). לעומת זאת לא הודגם קשר בין לחץ דם ל- IVH.

תוצאות מחקר עוקבה זה הדגימו כי ניהול מטופלים הנמצאים בסיכון לדימום מוחי תוך חדרי על פי זרימת דם לא הראה הבדל מובהק בהיארעות ביחס לניהול המטופלים המקובלים על פי לחץ דם. ברם, יש עדויות המצביעות על יתרונות מסוימים בצורת הניהול הנבדק, וזאת ביחס לטיפול המקובל. החוקרים קוראים לביצוע מחקרים נוספים בנושא.

מקור:

Ishiguro A, Sasaki A, Motojima Y, Oka S, Nishiguchi R, Nakagawa R, Nishimura E, Iwatani A, Iwasaki Y, Miyahara N, Saito K, Haga M, Ito K, Kanai M, Hussein MH, Kabe K. Randomized Trial of Perfusion-Based Circulatory Management in Infants of Very Low Birth Weight. J Pediatr. 2022 Apr;243:27-32.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.12.020. Epub 2021 Dec 21. PMID: 34942176.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דימום מוחי תוך חדרי,  לחץ דם,  זרימת דם,  טיפול מונע,  יילודים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו