הריון ולידה 11.07.2023

הקשר לאלימות מצד בני זוג, ניתוחים קיסריים ותוצאים מיילדותיים

ממחקר אמריקאי עולה כי אלימות מצד בני זוג אינה קשורה לעליה בשיעורי הניתוחים הקיסריים אך כן קשורה לתוצאים מיילדותיים שליליים

חתך ניתוח קיסרי. אילוסטרציה

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Obstetrics & Gynecology, ביקשו החוקרים להעריך את הקשר בין חשיפה לאלימות מצד בן זוג אינטימי (intimate partner violence – IPV) ואופן הלידה.

במחקר זה נכללו נשים אמריקאיות עם היסטוריה של לידת חי רצנטית (עוקבת PRAMS, 2009-2018, Pregnancy Risk Assessment Monitoring System). החשיפה העיקרית היתה IPV בדיווח עצמי.

התוצא העיקרי של מחקר זה היה אופן הלידה (ואגינלית או קיסרית). התוצאים המשניים כללו לידה מוקדמת, עובר קטן לגיל הריון (Small for Gestational Age – SGA) ואשפוז ביחידה לטיפול נמרץ בילודים (neonatal intensive care unit – NICU).

קשרים דו משתניים בין החשיפה העיקרית בין כל משתנה לואי אפשרי הוערכו באמצעות רגרסיה לוגיסטית קוואסיבינומית משוקללת. רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית משוקללת, שימשה להערכת הקשר בין IPV ואופן הלידה, תוך שליטה בערפלנים.

בניתוח משני זה נכללו סך של 130,000 נשים (מדגם חתך מייצג ל-7,500,000 הנשים שנכללו בעוקבת PRAMS). 0.8% מהנבדקות דיווחו על אלימות במהלך 12 החודשים שקדמו להריון הנוכחי ו-1.3% על אלימות במהלך ההריון. 1.6% מהנשים דיווחו על אלימות לפני ובמהלך ההריון.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר התאמה למאפיינים סוציודמוגרפיים של האם, חשיפה ל-IPV בכל עת לא נמצאה קשורה באופן מובהק ללידה קיסרית וזאת בהשוואה לאי חשיפה ל-IPV (יחס סיכויים: 0.98, רווח בר- סמך 95%: 0.86-1.11). 9.4% מהנשים חוו לידה מוקדמת ול-15.1% היו יילודים שאושפזו בטיפול נמרץ.

לאחר שליטה בערפלנים הודגם כי חשיפה ל-IPV קשורה לסיכון מוגבר של 21.0% ללידה מוקדמת, בהשוואה לנשים ללא חשיפה (יחס סיכויים: 1.21 [1.05-1.40]) וסיכון מוגבר של 33.3% לאשפוז ב-NICU (יחס סיכויים: 1.33 [1.17-1.52]). לא היה הבדל בסיכון ללידת יילוד SGA.

מתוצאות מחקר זה עולה כי אלימות מצד בני זוג אינטימיים לא נמצאה קשורה לסיכון מוגבר ללידה קיסרית. אלימות של בני זוג אינטימיים לפני או במהלך ההריון נמצאה קשורה לסיכון מוגבר לתוצאים מיילדותיים שליליים, כגון לידה מוקדמת ואשפוז ביחידה לטיפול נמרץ יילודים, מה שמאשר ממצאים ממחקרי עבר.

מקור:

נושאים קשורים:  לידה קיסרית,  אלימות,  מחקרים,  התעללות בני זוג,  תוצאים מיילדותיים,  ניתוח קיסרי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו