זירוז לידה 20.08.2023

בעקבות מחקר ARRIVE: עלייה מובהקת בשיעור זירוזי הלידה

שיעור זירוזי הלידה האלקטיביים עלה מ-3.6% טרם פרסום המחקר ל-10.8% לאחריו. לצד העלייה בזירוזים אלקטיביים, לא נרשם שינוי בשיעורי לידות קיסריות או להפרעות יתר לחץ דם בהריון

חדר לידה. אילוסטרציה

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Obstetrics & Gynecology ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעה של מחקר ARRIVE - מחקר אקראי שבחן זירוז לידה לעומת המתנה ללידה, על תוצאות סב-לידתיות בקרב נשים שלא ילדו, היולדות ולד אחד במועד.

במחקר זה נכללו 28,256 (15,208 לפני מחקר ARRIVE ו-13,048 לאחר המחקר). כל הלידות היו של עובר אחד ובשבוע 39 או יותר (13 בתי חולים מצפון-מערב ארה"ב, ינואר 2016-דמצבר 2020). רגרסיית Poisson שימשה לבניית מודל של מגמות ושינויים תלויי- זמן, לאחר ניסוי ARRIVE (9 באוגוסט 2018).

התוצאים העיקריים כללו: זירוז אלקטיבי, לידות קיסריות לא מתוכננות, הפרעות יתר לחץ דם בהריון, שילוב של תוצאים שליליים סב-לידתיים ואשפוזים ביחידה לטיפול נמרץ יילודים.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור זירוזי הלידה האלקטיביים היה 3.6% לפני פרסום מחקר ARRIVE (ינואר 2016-יולי 2018) ו-10.8% לאחריו (אוגוסט 2018-דצמבר 2020). בתקופה מיד לאחר פרסום המחקר, העלייה בזירוז אלקטיבי עמדה על 42% (סיכון יחסי: 1.42 רווח בר-סמך 95%: 1.18-1.71). בהמשך, המגמה נותרה ללא שינוי בהשוואה לתקופה שלפני פרסום המחקר.

לא היה שינוי מובהק בשיעורי הלידות הקיסריות (סיכון יחסי: 0.96, רווח בר- סמל 95%: 0.89-1.04) או בהפרעות יתר לחץ דם בהריון (סיבון יחסי: 0.91, רווח בר-סמך 95%: 0.79-1.06) בתקופה שמיד לאחר פרסום המחקר, ללא שינוי מגמה גם בהמשך.

לאחר פרסום המחקר, לא נמצא הבדל מובהק בתוצאים סב-לידתיים שליליים, אך כן היתה עלייה משמעותית במגמה של אירועים סב לידתיים שליליים (1.03, 1.01-1.05), וזאת  בהשוואה למגמת ירידה שנצפתה בתקופה שלפני המחקר.

מתוצאות מחקר זה עולה כי פרסום מחקר ARRIVE הביא לעלייה בזירוזים אלקטיביים ולא  נקשר לשינוי בשיעורי לידות קיסריות או להפרעות יתר לחץ דם בהריון. חלה השטחה של מגמת הירידה שנרשמה לפני מחקר ARRIVE בתופעות לוואי סב-לידתיות.

נושאים קשורים:  זירוז לידה,  מחקר ARRIVE,  ניתוח קיסרי,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו