הורדת כולסטרול 22.08.2023

הקשר בין גיל לתגובה לטיפול עם סטטינים

במחקר רחב היקף בדנמרק נמצא: הורדת כולסטרול על ידי טיפול בסטטינים במינון נמוך-בינוני טובה יותר במטופלים שהחלו טיפול בגיל 75 ומעלה, בהשוואה למי שהחלו טיפול לפני גיל 50

סטטינים להורדת כולסטרול (אילוסטרציה)

קיימת שונות גדולה בין מטופלים בתגובה לטיפול עם סטטינים מבחינת היעילות בהפחתת כולסטרול LDLי(low-density lipoprotein cholesterol - LDL-C). הירידה ב-LDL-C עשויה להיות תלויה בגיל המטופל, בייחוד בקרב מטופלים מבוגרים יותר, אוכלוסיה שמיוצגת בחסר בניסויים קליניים.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Internal Medicine, ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין גיל לתגובה לטיפול עם סטטינים.

במחקר זה התבססו החוקרים על מרשם לאומי מדנמרק (2008-2018). המחקר כלל סך של 82,958 נבדקים המטופלים עם סימבסטטין או אטורבסטטין. החוקרים השוו את רמות LDL-C לפני ולאחר תחילת הטיפול. התגובה לסטטינים הוגדרה לפי אחוז הירידה ב-LDL-C ולפי הפרשי הירידה באחוזים (percentage reduction differences – PRDs), בהתאמה לגיל ומינון. 10,388 (13.9%) מהנבדקים החלו טיפול בגיל 75 ומעלה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב אלה אשר החלו טיפול בגיל 75 ומעלה, מינון נמוך-בינוני של סטטינים היה בעל אחוז הפחתת LDL-C ממוצע גבוה יותר, זאת בהשוואה לאלה אשר החלו טיפול לפני גיל 50 (סימבסטטין 20 מ"ג: 39.0% לעומת 33.8% ואטורבסטטין באותו מינון: 44.2% לעומת 40.2%, בהתאמה).

PRD מותאם להתחלת טיפול בגיל 75 ומעלה, בהשוואה להתחלת טיפול לפני גיל 50, עמד על 2.62 נקודות אחוז. קשר זה הודגם למניעה ראשונית (2.54 נקודות אחוז) ולמניעה שניונית (2.32 נקודות אחוז), אך היה קטן יותר במינונים גבוהים (אטורבסטטין 40 מ"ג: 1.36 נקודות אחוז, 80 מ"ג: −0.58 נקודות אחוז).

מתוצאות מחקר זה עולה כי סטטינים במינון נמוך-בינוני קשורים להפחתה גדולה יותר ברמות LDL-C באנשים מבוגרים יותר. טיפול זה עשוי להיות טוב יותר כטיפול ראשוני בקרב מבוגרים הנמצאים בסיכון מוגבר לתופעות לוואי.

מקור:

Giulia Corn, Mads Melbye, Mark A. Hlatky, et al. Association Between Age and Low-Density Lipoprotein Cholesterol Response to Statins: A Danish Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med.2023;176:1017-1026. [Epub 1 August 2023]. doi:10.7326/M22-2643

נושאים קשורים:  סטטינים,  הורדת כולסטרול,  מניעה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו
25.08.2023, 09:38

ממצאים רטרופקטיביים מוזרים שכנראה אין בינם לבין תחלואה/תמותה כל קשר. והרי לא נמתין עד שהפצייאנט שלנו יגיע לגיל 75 כדי להתחיל סטטינים, ברור שחלק משמעותי של הצעירים יותר הסובלים מסיבוכי טרשת ורמת הLDL-C מחייבת טיפול, יחלו או אף ימותו בהמתנה לגיל 75...