מלנומה 12.12.2023

יחס נויטרופילים לאאוזינופילים להערכת פרוגנוזה בחולי מלנומה מתקדמת

במחקר נמצא כי יחס אאוזינופילים ללימפוציטים נמוך בנבדקים עם מלנומה מתקדמת, המטופלים עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות, מקושר לעלייה בשרידות כוללת ולירידה בסיכון לתופעות לוואי חמורות

ערכי יחס נויטרופילים ללימפוציטים (Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio - NLR) וספירת אאוזינופילים נמצאו קשורים לשיפור בשרידות של מטופלים עם מלנומה אשר טופלו בעזרת מעכבי נקודות בקרה חיסוניות, אך לא בוצע מחקר שבחן האם יחס נויטרופילים לאאוזינופילים (Neutrophil-to-Eosinophil Ratio - NER) יכול לשמש כמדד מנבא עבור אוכלוסייה זו.

במחקר רטרוספקטיבי זה בחנו את יעילות הטיפול עם anti-PD-1 עבור נבדקים עם מלנומה מתקדמת. החוקרים השוו שרידות ללא התקדמות (Progression Free Survival - PFS), שרידות כוללת (Overall Survival - OS), שיעורי תגובה אובייקטיביים (Objective Response Rates - ORR) וסיכון לתופעות לוואי חיסוניות (immune-related Adverse Events - irAE) בדרגה מתקדמת (דרגה 3 ומעלה) בין קבוצות המחקר שחולקו על בסיס ערכים חציוניים של NLR ו-NER לפני הטיפול וחודש לאחר התחלת הטיפול.

תוצאות המחקר הדגימו כי בניתוח חד-משתני נמצא שיחסי NLR ו-NER נמוכים יותר בבסיס קשורים לשיפור ב-OS (יחס סיכונים של 0.504, רווח בר-סמך של 95%, 0.328-0.773; p=0.002 || יחס סיכונים של 0.442, רווח בר-סמך של 95%, 0.288-0.681; p<0.001, בהתאמה).

לאחר תקנון עבור מערפלים שונים, תוצאות הניתוח הרב-משתני הדגימו כי NER טרום טיפולי נמוך נמצא קשור לשיפור ב-ORR (יחס סיכויים של 2.199, רווח בר-סמך של 95%, 1.071-4.582; p=0.033) וב-OS (יחס סיכונים של 0.48, רווח בר-סמך של 95%, 0.296-0.777; p=0.003). NLR בבסיס וכעבור חודש מתחילת הטיפול, ו-NER כעבור חודש מתחילת הטיפול לא נמצאו קשורים לתוצאי ORR ,PFS או OS.

עם זאת, NER כעבור חודש מתחילת הטיפול נמצא קשור לירידה בסיכון להופעת irAE בדרגה 3 ומעלה (יחס סיכויים של 0.392, רווח בר-סמך של 95%, 0.165-0.895; p=0.029).

מסקנת החוקרים היתה כי ממצאי מחקר זה מצדיקים המשך בירור על השימוש ב-NER כסמן פרוגנוסטי עבור נבדקים עם מלנומה המטופלים עם משלבים המבוססים על anti-PD-1.

מקור:

Pozorski V, Park Y, Mohamoud Y, Tesfamichael D, Emamekhoo H, Birbrair A, Albertini MR, Ma VT. Neutrophil-to-eosinophil ratio as a biomarker for clinical outcomes in advanced stage melanoma patients treated with anti-PD-1 therapy. Pigment Cell Melanoma Res. 2023 Nov;36(6):501-511. doi: 10.1111/pcmr.13109. Epub 2023 Jul 7. PMID: 37903733.

נושאים קשורים:  נויטרופילים,  אאוזינופילים,  לימפוציטים,  פרוגנוזה,  תופעות לוואי חיסוניות,  מעכבי נקודות בקרה חיסוניות,  מחקרים,  מלנומה
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו